Most SNP je dominantou Bratislavy aj vďaka strojným inžinierom z STU

4. 10. 2022 | Inspirace

STU_most_2Na Strojníckej fakulte STU v Bratislave sa odborníci venujú projektom, ktoré sú súčasťou nášho každodenného života, čo je dôkazom toho, že strojarina je skutočne všade okolo nás. Jedným z nich je aj stavba storočia, ktorou je slávny Most SNP.

Byť strojným inžinierom je povolanie, ktoré prináša jedinečný pocit, keď inžinier vidí zrealizované a fungujúce návrhy konštrukcií, na ktorých pracoval. Lietadlá, autá, železnice, bicykle, ale aj mosty sú dielom najmä strojných inžinierov, ktorí aplikujú poznatky fyziky a mnohých ďalších disciplín vo svojich návrhoch. Krása povolania strojného inžiniera spočíva aj v jeho zodpovednosti za kvalitu a bezpečnosť konštrukcií.

STU_most_4Medzi najznámejšie konštrukcie v Bratislave patria práve mosty. Celosvetovú slávu si získali najmä dva: Most SNP, ktorý sa stal nielen stavbou storočia, ale aj a druhým mostom na svete zaveseným na lanách a Most Apollo, ktorý získal cenu OPAL AWARDS ako stavba roka 2005 najmä za unikátny spôsob montáže naplavovaním.

Na obidvoch mostoch je rukopis inžinierov zo Strojníckej fakulty STU v Bratislave. Ich úloha však týmto neskončila. Dnes po 50-tich rokoch prevádzky mosta SNP je potrebné posúdiť jeho aktuálny stav a možnosť prevádzky v budúcnosti.

STU_most_3Je nevyhnutné zistiť silu v každom lane bez toho, aby sa odpojili, posúdiť vplyv premávky na zaťaženie lán, diagnostikovať ich stav z hľadiska možnej korózie, skontrolovať nosné zvary konštrukcií. To je práve úlohou strojných inžinierov, bez ktorých by nebola ďalšia prevádzka mosta množná.

Podobné otázky a témy nie sú len výsadou mostov. Správne zvarený rám bicykla je zárukou bezpečnej jazdy, nekorodujúce odlučovače vody pri zásobníkoch plynu zaručujú bezpečné dodávky plynu do priemyslu a domácností a môžeme skonštatovať, že existuje mnoho ďalších príkladov z bežného života, na ktorých pracujú práve strojní inžinieri.

Pôsobiť v súčasnosti ako strojný inžinier znamená tvorivosť a zodpovednosť. Zodpovednosť, ktorá nezväzuje ruky, ale motivuje k hlbšiemu poznaniu zákonitostí materiálov a mechaniky. Svet, v ktorom žijeme, vytvorili inžinieri. STU_most_5Aj tí zo Strojníckej fakulty STU v Bratislave, ktorej prináleží prvé miesto v rebríčku strojníckych fakúlt na Slovensku.

Viac informácií o možnostiach štúdia na Strojníckej fakulte STU v Bratislave nájdete na sjf.stuba.skstudujstrojarinu.sk.

Ďalšie články k téme

Absolvent Strojariny v Bratislave je tvorcom autonómneho robota budúcnosti

Absolvent Strojariny v Bratislave je tvorcom autonómneho robota budúcnosti

Radoslav Balajka je absolventom Strojníckej fakulty STU v Bratislave a zároveň zakladateľom startupovej firmy Panza Robotics, ktorá vyvíja pokročilé roboty budúcnosti. V rozhovore nám povie viac o Artabanovi – robotickom psovi, ktorého čoskoro možno stretneme aj v našich uliciach. Zároveň nám všetkým priblíži viac tému robotiky a prečo sú práve strojní inžinieri kľúčovými odborníkmi v tejto oblasti. 1. Často sa stretávame s tým, …

Za vzdelaním svetovej úrovne nemusíte cestovať do zahraničia

Za vzdelaním svetovej úrovne nemusíte cestovať do zahraničia

Výber vysokej školy je dôležitým životným medzníkom väčšiny stredoškolákov. Každý rok sa študenti a absolventi stredných škôl rozhodujú, na aké univerzity a fakulty si podajú prihlášku. Na Fakultu informatiky a informačných technológii majú možnosť prihlásiť študenti stredných škôl do 31. marca 2023. FIITka je stále viac žiadaná, čo dokazuje rastúci počet prihlášok a štúdium informatiky …