Priblíž sa praxi štúdiom na Fakulte priemyselných technológií v Púchove

14. 3. 2024 | PR články

Fakulta priemyselných technológií v PúchoveFakulta priemyselných technológií v Púchove je súčasťou Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a je neoddeliteľnou súčasťou slovenského vysokého školstva. Vďaka bohatej histórii a kvalitnému vzdelávaniu v oblasti materiálového inžinierstva, technológií a výpočtového modelovania si získala veľmi dobré renomé. Zrejme by ste nečakali, že činnost fakulty sa môže prepojiť napríklad s módnou prehliadkou. Tento mesiac však študenti Oddelenia priemyselného dizajnu FPT a strednej Spojenej školy v Púchove predviedli veľmi vydarenú show s názvom Fashion.skLO.

Výnimočnosť fakulty spočíva aj v prepojení s regiónom, v ktorom sídli. Púchov je totiž už od minulosti významným priemyselným mestom a v súčasnosti tu pôsobí napríklad technologická spoločnosť Continental, ktorá vyvíja priekopnícke technológie a služby pre udržateľnú a prepojenú mobilitu ľudí a ich tovaru. Vzájomná poloha fakulty a podniku dáva študentom a absolventom viac než jedinečnú príležitosť uplatniť svoje nadobudnuté znalosti hneď v praxi. Nehovoriac o možnostiach uplatnenia v neďalekom meste Trenčín, ktoré ponúka množstvo príležitostí v priemyselnej praxi.

Fakulta ponúka štúdium na všetkých troch úrovniach vzdelávania. Na bakalárskom štúdiu si uchádzači môžu vybrať z dvoch programov: Materiálové inžinierstvo a Počítačová podpora materiálového inžinierstva. Na 2. stupni štúdia je možné si podať prihlášku na program Materiálové inžinierstvo a na doktorandskom štúdiu je pokročilým študentom určený program Materiály.

Fakulta priemyselných technológií v Púchove3D tlačiareň využívaná při štúdiu na TNUNI FPT

Fakulta priemyselných technológií v Púchove Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne má tri pracoviská. Prvou je Katedra materiálového inžinierstva a ako už z jej názvu vyplýva, venuje sa vzdelávaniu v oblasti materiálov, technológií, dizajnu a navrhovania. Katedra sa venuje výskumu materiálov, špecificky kovom, polymérnym materiálom, kompozitom a ich vlastnostiam. Okrem toho sa venuje aj príbuzným oblastiam, medzi ktoré patrí napríklad kontrola kvality materiálov, elektrónová mikroskopia, modelovanie, dizajn a ďalšie.

Ďalšie špecializované pracovisko, Katedra materiálových technológií a environmentu, sa na druhú stranu venuje nekovovým materiálom, najmä gume, silikátovým materiálom a textilu. Výskum katedry sa zameriava napríklad na makromolekulové materiály či výskum textilných vláken a ďalšie.

V neposlednom rade je súčasťou Fakulty priemyselných technológií v Púchove Katedra numerických metód a výpočtového modelovania. Presnejšie sa katedra zaoberá výpočtovým modelovaním rôznych konštrukčných celkov a technických častí.

Fakulta priemyselných technológií v PúchoveNáuka o materiáloch v laboratóriách Fakulty priemyselných technológií

Ako aj na iných fakultách Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, aj tu majú študenti možnosť vycestovať do zahraničia. Môžu tak urobiť za účelom štúdia, teda navštevovať zahraničnú vysokú školu v príbuznom odbore a rozširovať svoje znalosti o poznatky kolegov zo zahraničia. Zároveň majú možnosť absolvovať študentskú stáž v podnikoch a iných organizáciách, kde môžu nabrať praktické skúsenosti a dozvedieť sa viac o postupoch využívaných v zahraničí.

Ak ťa teda láka technické zameranie a chceš nájsť uplatnenie v priemysle, Fakulta priemyselných technológií v Púchove je tou správnou voľbou na podanie prihlášky.

Ďalšie články k téme

Správny výber vysokej školy je prvým a môže byť posledným krokom k dobrej práci

Správny výber vysokej školy je prvým a môže byť posledným krokom k dobrej práci

Na Slovensku študuje na vysokej škole viac ako 130 tisíc študentov a každý rok úspešne svoje štúdium skončí približne 40 tisíc absolventov. Úspešné absolvovanie vysokej školy však nie je garanciou dobrého uplatnenia v praxi a už vôbec nie je garanciou uplatnenia v odbore. Podľa štatistík je to približne len 50 % absolventov, ktorí sa uplatnia …

Staňte sa expertom na les

Staňte sa expertom na les

Komplikovaný ekosystém, akým je les a porozumenie všetkému, čo sa ho týka, nie je jednoduchá disciplína. S tým ale rozhodne nemajú problém študenti a absolventi Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. Práve Lesnícka fakulta TUVZO je jedinou vysokoškolskou vzdelávacou inštitúciou na Slovensku, ktorá sa venuje problematike lesníctva. Fakulta ponúka celkom 19 študijných programov na všetkých 3 …

Vzdelávaj sa pre prax na Fakulte zdravotníctva v Trenčíne

Vzdelávaj sa pre prax na Fakulte zdravotníctva v Trenčíne

Fakulta zdravotníctva je jednou zo štyroch fakúlt Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Jej poslaním je vzdelávať a pripravovať študentov na prax v oblasti zdravotníctva. Cieľom fakulty je pripravovať ich na kvalifikovaný výkon povolania v súlade s etickými princípmi a požiadavkami modernej medicíny. Fakulta ponúka 4 študijné programy na bakalárskom stupni štúdia a dva na magisterskom. …