Priblíž sa praxi štúdiom na Fakulte priemyselných technológií v Púchove

14. 3. 2024 | PR články

Fakulta priemyselných technológií v PúchoveFakulta priemyselných technológií v Púchove je súčasťou Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a je neoddeliteľnou súčasťou slovenského vysokého školstva. Vďaka bohatej histórii a kvalitnému vzdelávaniu v oblasti materiálového inžinierstva, technológií a výpočtového modelovania si získala veľmi dobré renomé. Zrejme by ste nečakali, že činnost fakulty sa môže prepojiť napríklad s módnou prehliadkou. Tento mesiac však študenti Oddelenia priemyselného dizajnu FPT a strednej Spojenej školy v Púchove predviedli veľmi vydarenú show s názvom Fashion.skLO.

Výnimočnosť fakulty spočíva aj v prepojení s regiónom, v ktorom sídli. Púchov je totiž už od minulosti významným priemyselným mestom a v súčasnosti tu pôsobí napríklad technologická spoločnosť Continental, ktorá vyvíja priekopnícke technológie a služby pre udržateľnú a prepojenú mobilitu ľudí a ich tovaru. Vzájomná poloha fakulty a podniku dáva študentom a absolventom viac než jedinečnú príležitosť uplatniť svoje nadobudnuté znalosti hneď v praxi. Nehovoriac o možnostiach uplatnenia v neďalekom meste Trenčín, ktoré ponúka množstvo príležitostí v priemyselnej praxi.

Fakulta ponúka štúdium na všetkých troch úrovniach vzdelávania. Na bakalárskom štúdiu si uchádzači môžu vybrať z dvoch programov: Materiálové inžinierstvo a Počítačová podpora materiálového inžinierstva. Na 2. stupni štúdia je možné si podať prihlášku na program Materiálové inžinierstvo a na doktorandskom štúdiu je pokročilým študentom určený program Materiály.

Fakulta priemyselných technológií v Púchove3D tlačiareň využívaná při štúdiu na TNUNI FPT

Fakulta priemyselných technológií v Púchove Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne má tri pracoviská. Prvou je Katedra materiálového inžinierstva a ako už z jej názvu vyplýva, venuje sa vzdelávaniu v oblasti materiálov, technológií, dizajnu a navrhovania. Katedra sa venuje výskumu materiálov, špecificky kovom, polymérnym materiálom, kompozitom a ich vlastnostiam. Okrem toho sa venuje aj príbuzným oblastiam, medzi ktoré patrí napríklad kontrola kvality materiálov, elektrónová mikroskopia, modelovanie, dizajn a ďalšie.

Ďalšie špecializované pracovisko, Katedra materiálových technológií a environmentu, sa na druhú stranu venuje nekovovým materiálom, najmä gume, silikátovým materiálom a textilu. Výskum katedry sa zameriava napríklad na makromolekulové materiály či výskum textilných vláken a ďalšie.

V neposlednom rade je súčasťou Fakulty priemyselných technológií v Púchove Katedra numerických metód a výpočtového modelovania. Presnejšie sa katedra zaoberá výpočtovým modelovaním rôznych konštrukčných celkov a technických častí.

Fakulta priemyselných technológií v PúchoveNáuka o materiáloch v laboratóriách Fakulty priemyselných technológií

Ako aj na iných fakultách Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, aj tu majú študenti možnosť vycestovať do zahraničia. Môžu tak urobiť za účelom štúdia, teda navštevovať zahraničnú vysokú školu v príbuznom odbore a rozširovať svoje znalosti o poznatky kolegov zo zahraničia. Zároveň majú možnosť absolvovať študentskú stáž v podnikoch a iných organizáciách, kde môžu nabrať praktické skúsenosti a dozvedieť sa viac o postupoch využívaných v zahraničí.

Ak ťa teda láka technické zameranie a chceš nájsť uplatnenie v priemysle, Fakulta priemyselných technológií v Púchove je tou správnou voľbou na podanie prihlášky.

Ďalšie články k téme