Príjmi výzvu študovať na Fakulte špeciálnej techniky TNUNI

25. 1. 2024 | PR články

FTŠ TNUNIZaujímaš sa o automobilový priemysel či špeciálnu techniku? Fakulta špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne je pre teba správnou voľbou. Prihlášku na bakalárske štúdium si môžeš podať až do 30. apríla 2024. Vybrať si môžeš vždy z dvoch študijných programov na každom stupni štúdia. Bakalársky diplom môžeš získať z programu Servis a opravy automobilov alebo zo Špeciálnej strojárenskej techniky. Po absolvovaní bakalárskeho štúdia môžeš pokračovať na inžinierske štúdium a to na Špeciálnu strojársku techniku či na Údržbu špeciálnej mobilnej techniky. Pokiaľ by ťa lákalo študovať ďalej a venovať sa aj výskumu, Fakulta špeciálnej techniky ponúka aj doktorandské štúdium v prezenčnej aj externej forme v rámci programu Strojárske technológie a materiály.

Na fakulte pôsobia 3 katedry. Katedra strojného inžinierstva, Katedra konštruovania a špeciálnej techniky a Katedra strojárskych technológii a materiálov. Jednotlivé katedry ťa budú sprevádzať štúdiom a vďaka predmetom, ktoré každá katedra zastrešuje, sa z teba stane odborník či odborníčka v odbore a o uplatnenie sa nemusíš báť.

 FŠT TNUNIŠtudenti Fakulty špeciálnej techniky

Prijímacie skúšky? 

Pre mnohých je dobrou správou a veľkou výhodou aj to, že v rámci prijímacieho konania nie je potrebné absolvovať žiadne testy ani pohovory a uchádzači sú posudzovaní podľa výsledkov ukončeného stredoškolského vzdelania. Dôležité je ale myslieť na to, že je potrebné dodať všetky požadované dokumenty.

Ubytovanie a stravovanie? 

Možno si hovoríš, že ťa Fakulta špeciálnej techniky zaujala, ale že nie si z Trenčína. To rozhodne nie je prekážkou, nakoľko Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne má pre študentov k dispozícii 4 ubytovacie zariadenia. Mesačný poplatok je od 73€, čo je na súčasné pomery viac než výhodná cena.

Okrem ubytovania prevádzkuje univerzita aj 2 jedálne. Navyše je univerzita zapojená do projektu „Zelená jedáleň“, ktorého cieľom je prispieť ku zdravšej a ekologickejšej budúcnosti, čo v praxi znamená, že zo 4 ponúkaných jedál je jedno bezmäsité a jedno vegánske. Vďaka tomu je stravovanie v školských jedálňach dostupné širokému spektru študentov.

FŠT TNUNIChillout zóna na Fakulte špeciálnej techniky

Uplatnenie v praxi

Jednou z najväčších výhod Fakulty špeciálnej techniky je uplatniteľnosť jej absolventov. Pracovný potenciál absolventov je žiadaný v akejkoľvek strojárskej, výrobnej alebo opravárenskej sfére, v oblasti údržby, servisu a predaja automobilov, ako aj informačných  technológiách a robotike. Študenti, ktorí absolvovali štúdium, sú v praxi žiadaní, čoho dôkazom je takmer sto percentá uplatniteľnosť po ukončení štúdia. Fakulta disponuje kvalitným materiálno-technickým zabezpečením. Absolvent fakulty sa môže zamestnať ako vývojár, konštruktér, projektant zložitých systémov v strojárskych podnikoch, projektant a manažér servisných a opravárenských systémov a údržby, ale môže si napríklad aj založiť a viesť vlastnú opravárenskú dielňu. Dôležitým faktorom sú však aj názory samotných absolventov, ktorí svoje znalosti zo školy už plnohodnotne uplatňujú v praxi. Jedným z nich je aj Marek Vozár pôsobiaci v spoločnosti Schaeffler Kysuce spol. s.r.o., ktorý popisuje dôležitý aspekt pracovného trhu: „Konkurencieschopnosť absolventa na pracovnom trhu je udávaná jeho vlastnou iniciatívou. Pokiaľ má snahu napredovať a dokazuje to výsledkami, jeho úspech je garantovaný. Fakulta špeciálnej techniky mi dala podporu a priestor na rozvoj, aj vďaka čomu teraz pracujem na vysoko kvalifikovanej pozícii. Ak je niekoho cieľom rozvíjať svoje vedomosti v oblasti techniky motorových vozidiel, zbraní alebo materiálov, myslím si, že na „špeciálke” nájde svoje miesto.”

Pokiaľ ťa teda zaujíma špeciálna technika či automobilový priemysel, nie je nad čím uvažovať. Fakulta špeciálnej techniky je tým správnym miestom pre teba.

Ďalšie články k téme

Študuj verejnú správu a ľudské zdroje v Trenčíne

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov je jednou z fakúlt Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Ponúka študijné programy zamerané na rozvoj znalostí a schopností v oblasti ekonómie, manažmentu, verejnej správy, ľudských zdrojov, marketingu a sociálnej práce. Presnejšie je možné podať si prihlášku na 2 bakalárske programy: Ľudské zdroje a personálny manažment alebo Verejnú správu. Magisterský a doktorandský […]

čítajte viac

Vzdelávaj sa pre prax na Fakulte zdravotníctva v Trenčíne

Fakulta zdravotníctva je jednou zo štyroch fakúlt Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Jej poslaním je vzdelávať a pripravovať študentov na prax v oblasti zdravotníctva. Cieľom fakulty je pripravovať ich na kvalifikovaný výkon povolania v súlade s etickými princípmi a požiadavkami modernej medicíny. Fakulta ponúka 4 študijné programy na bakalárskom stupni štúdia a dva na magisterskom. […]

čítajte viac

Ako sa zo študenta aplikovanej informatiky stal kozmický inžinier

Matej Novák je doktorandom na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Počas bakalárskeho štúdia aplikovanej informatiky mu “vesmír prirástol k srdcu” a tak v rámci inžinierskeho štúdia vyštudoval kozmické inžinierstvo, ktorému sa venuje aj dnes na doktorandskom stupni. Ako vyzerali jeho začiatky na “FEIke”, čo mu robilo ťažkosti, ako hodnotí oba študijné […]

čítajte viac