Slovenská technická univerzita nielen v Bratislave, predstavujeme MTF STU

26. 4. 2022 | PR články

predstavujeme MTF STUMateriálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave (MTF STU) je jediná zo siedmych fakúlt Slovenskej technickej univerzity, ktorá sídli mimo hlavného mesta Bratislava. Je akreditovaná ako univerzitná fakulta vysokoškolskej inštitúcie univerzitného typu, je miestom vzniku prvého univerzitného vedeckého parku na Slovensku. Fakultu tvorí ucelený vysokoškolský kampus, ktorý ponúka pre svojich študentov ubytovanie v 2 internátoch, moderné učebne vybavené výpočtovou technikou, špičkové laboratóriá, knižnicu, bazén, posilňovňu, telocvičňu, fitness centrum a stravovanie v jedálni.

Široké portfólió študijných programov

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave ponúka na bakalárskom stupni až 8 akreditovaných študijných programov. Informatika, automatizácia, materiály, kvalita, personálna práca v priemyselnom podniku, priemyselné manažérstvo, integrovaná bezpečnosť, výrobné technológie, výrobné zariadenia a systémy, mechatronika v technologických zariadeniach alebo počítačová podpora výrobných technológií. To sú len niektoré z kľúčových slov charakterizujúcich široké portfólio študijných programov, z ktorých si určite vyberie každý. Keďže na trhu je množstvo vysokých škôl, ktoré ponúkajú často podobné študijné zameranie, rozhodli sme sa pripraviť prierez toho, čo by malo byť rozhodujúce pri výbere konkrétnej vysokej školy/ fakulty.

Ako si vybrať vysokú školu?

V prvom rade ide o individuálne rozhodnutie jednotlivca, my sme z praxe odpozorovali 5 najdôležitejších aspektov zohrávajúcich úlohu pri výbere vysokoškolského štúdia, ktoré sme pre lepšiu predstavivosť uviedli v konkrétnom spojení s MTF STU/ STU (poradie neurčuje dôležitosť aspektu):

1.     Nástupný plat absolventa

Podľa portálu www.trendyprace.sk medzi najlepšie zarábajúcich absolventov patrili v r. 2020 absolventi odborov strojárskych technológií softvérového inžinierstva. Pre zaujímavosť uvedieme fakt, že absolventi MTF STU zarábali v r. 2020 podľa portálu trendypráce.sk v priemere 1 947,- Eur v hrubom. Najvyšší zárobok dosiahli absolventi študijného programu Materiálové inžinierstvo (2 185,- Eur).

2.     Uplatniteľnosť v praxi

STU je najlepšia technická univerzita na Slovensku aj podľa portálu Profesia.sk, ktorá každoročne zverejňuje štatistiky záujmu firiem o absolventov slovenských vysokých škôl, pričom STU dominuje na prvej priečke slovenských technických VŠ dlhodobo už niekoľko rokov v rade za sebou.​ Absolventi STU majú najnižšiu mieru nezamestnanosti zo všetkých verejných vysokých škôl na Slovensku aj podľa CVTI, ktorý spracúva dáta poskytnuté UPSVaR. Nezamestnanosť sa pohybovala v roku 2020 len na úrovni 2,11%.

predstavujeme MTF STU

3.     Práca v odbore

Podľa dostupných dát napr. v prípade študijného programu Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle (Ing. stupeň), na ktorý možno nadviazať z viacerých bakalárskych študijných programov, existuje až 82% pravdepodobnosť, že sa absolvent po ukončení inžinierskeho stupňa zamestná v odbore, ktorý vyštudoval.

4.     Prax vo firmách

MTF STU spolupracuje s viacerými úspešnými firmami, a preto môžu študenti pracovať na záverečnej práci (bakalárskej alebo diplomovej) vo firmách a v rámci praktického zadania riešiť konkrétne problémy z praxe. Je takmer nemožné, aby bola takáto práca plagiátom, nakoľko experimenty v laboratóriách alebo riešenie konkrétnych problémov v praxi v spolupráci s firmami sú vždy jedinečné a nemožno ich nikde opísať.

5.     Náklady na financie vysokoškolského štúdia

Na MTF STU je štúdium bezplatné v štandardnej dĺžke štúdia. Na Slovensku máme aktuálne 34 vysokých škôl, zhruba 10 z nich je súkromných. Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave je verejná vysoká škola a uchádzač má na Slovensku nárok vyštudovať jednu vysokú školu zdarma. Príklad: Ak si ešte neštudoval/la na inej verejnej vysokej škole na Slovensku, budeš mať celé štúdium bezplatné. Áno, platí to aj pre kombinovanú formu (čo je u nás náhrada externého štúdia, ktorá je vhodná najmä pre tých, ktorí sú už zamestnaní a radi by si zvýšili svoju kvalifikáciu).

Na záver Ti odporúčame radu: skús nahliadnuť do svojej budúcnosti a rozhodnúť sa podľa toho, kde sa vidíš o 10 rokov. Že klišé? Predstav si, že o  5-6 rokov, teda v čase, kedy budeš končiť vysokú školu, ktorú si práve vyberáš, budú technológie prepájať každý aspekt nášho života. Voľba je na Tebe, my vieme, kde sa naučíš tieto technológie nielen vytvárať, ale aj ovládať. Nie, nebude to najľahšie štúdium, aké by si si mohol vybrať aby si získal titul, skús si však predstaviť, že prídeš na pracovný trh ako žiadaný absolvent, o ktorého sa firmy takmer pobijú. A to je niečo, čo stojí za trocha námahy, či?