STU pokračuje v modernizácii, získava špičkové podmienky na štúdium a vedu

13. 2. 2023 | PR články

FEI STUSlovenská technická univerzita v Bratislave úspešne napreduje v modernizácii pracovísk na špičkovú univerzitnú úroveň. Z európskych i vlastných prostriedkov postupne rekonštruuje priestory na výučbu a vedu, ale aj internáty a športoviská. Po rozsiahlej revitalizácii najnovšie odovzdala do užívania revitalizovanú budovu Fakulty elektrotechniky a informatiky.

FEI STU v Bratislave po ukončení všetkých etáp revitalizácie objektu získala najmä atraktívne prostredie pre zvýšenie počtu domácich a zahraničných študentov – budúcich  vysokokvalifikovaných absolventov pripravených pre trh práce. Fakulta má tak kvalitné priestory, ktoré jej umožnia prilákať a udržať si vedcov a vedeckých výskumníkov, poskytnú nové možnosti inovatívneho výskumu a posilnenie spolupráce medzi akademickou obcou a priemyselnou sférou.

„Veľmi ma teší, že aj napriek krízovému obdobiu spojenému s infláciou a rastom cien materiálov i práce Slovenská technická univerzita vďaka štrukturálnym fondom EÚ a vlastným prostriedkom pokračuje v zásadnej modernizácii svojich budov a pracovísk. Talentovaní študenti a vedci už nemusia za kvalitnými podmienkami na štúdium a výskum odchádzať za hranice,“ povedal rektor STU Oliver Moravčík.

Budova  Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave získala po komplexnej revitalizácii obvodového plášťa nadčasový vzhľad a spĺňa štandardy energetickej efektívnosti. Prvá etapa bola  financovaná z projektu Univerzitný vedecký park STU v Bratislave a čiastočne aj z vlastných zdrojov, druhá z projektu ACCORD (Advancing University Capacity and Competence in Research, Development and Innovation) – najväčšieho akademického investičného projektu na Slovensku v objeme 110 miliónov eur, ktorý Slovenská technická univerzita realizuje v spolupráci s Univerzitou Komenského.

Z projektu ACCORD bola financovaná aj revitalizácia interiérov fakulty. Výrazné investície smerovali najmä do priestorov hlavného koridoru, ktorý je aj miestom prvého kontaktu so študentmi a návštevníkmi fakulty. Jeho obnova bola nevyhnutná prioritne s cieľom zvýšenia atraktivity, funkčnosti a zdravotnej bezchybnosti spoločných priestorov FEI STU.

„Konečne môžu študenti a pracovníci fakulty pôsobiť v prostredí, ktoré zodpovedá ich kvalitám. Po exteriéroch už aj naše interiéry vzbudzujú dobrý pocit a nová technika umiestnená v prednáškových sálach umožňuje výučbu na špičkovej univerzitnej úrovni,“ konštatoval pri odovzdávaní budovy dekan FEI STU Miloš Oravec.

Komplexná revitalizácia prednáškových miestností a ich vybavenie modernou didaktickou a prezentačnou technikou bola veľmi dôležitou súčasťou projektu. Kompletne bolo zrekonštruovaných 11 prednáškových miestností s celkovou kapacitou 1635 miest, ide o najmodernejšiu inštaláciu na Slovensku. Systém umožňuje napríklad video prenosy medzi prednáškovými miestnosťami, hybridnú výučbu, telekonferenčný režim, nahrávanie, snímanie kamerami z viacerých miest, automatické sledovanie prednášajúceho a iné funkcionality. Vynovené prednáškové sály budú niesť mená významných učiteľov a vedcov spojených s úspechmi fakulty.

Pre riadenie budovy fakulty boli inštalované inteligentné technológie, najmä v oblastiach SMART riadenia vykurovania a vzduchotechniky budovy, ktoré zabezpečujú ďalšie zníženie spotreby energii a zefektívnenie prevádzky. Významnou aktivitou v rámci revitalizácie interiérov bola obnova dátového centra a informačnej a komunikačnej infraštruktúry vo všetkých blokoch budovy, ktorá zvýši kybernetickú bezpečnosť a zlepší konektivitu a priepustnosť dátovej infraštruktúry v budove.