Študuj na Fakulte architektúry a dizajnu STU

12. 11. 2021 | PR články

foto 01Chceš sa stať architektom alebo dizajnérom!? Študuj na Fakulte architektúry a dizajnu STU v Bratislave, podaj si ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU najneskôr do 30. novembra 2021.

Na našej fakulte si môžeš vybrať z dvoch študijných programov: ARCHITEKTÚRA A URBANIZMUS  alebo DIZAJN.  Po štyroch rokoch štúdia získaš titul “bakalár”, s ktorým už budeš oprávnený pracovať v architektonických a dizajnérskych ateliéroch. Počas týchto rokov Ťa naučíme všetky teoretické a praktické poznatky z oblasti architektúry, dizajnu, umenia a vedy, ktoré v budúcnosti určite využiješ. Snažíme sa prepájať štúdium s praxou, preto budeš mať jedinečnú možnosť spolupracovať na projektoch, ktoré budú aj realizované.

Následne môžeš u nás pokračovať v ďalšom štúdiu s cieľom získať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Po dvoch rokoch Ti hrdo odovzdáme titul INŽINIER ARCHITEKTÚRY (študijný program Architektúra) alebo MAGISTER UMENIA (študijný program Dizajn).     

FAD STUAula Emila Belluša každoročne víta domácich a zahraničných hostí.        

ONLINE FAD OPEN 2021 PRE VŠETKÝCH ZÁUJEMCOV O ŠTÚDIUM            

Pre všetkých záujemcov o štúdium na našej fakulte sme pripravili online sériu krátkych prednášok a diskusií medzi pedagógmi a študentmi. Informácie dostaneš z oboch strán: aj z pedagogického hľadiska a z pohľadu študenta. Pedagógovia predstavia úspešné projekty a život v našich architektonických ateliéroch, študenti porozprávajú, čomu sa venujú počas štúdia, ako sa pripravovali na talentové skúšky. Pripoj sa už štvrtok 18. novembra od 18:00 hod. prostredníctvom živého YOUTUBE vysielania. Radi odpovieme aj na Tvoje otázky, ktoré nám môžeš posielať prostredníctvom SLIDO.


PROGRAM FAD OPEN  

18:00 – 18:15     O štúdiu na FAD STU
- doc. Ing. arch. Katarína Smatanová, PhD. predstaví program Architektúra a urbanizmus
-  Ing. Michal Brašeň, ArtD. predstaví program Dizajn

18:20 – 18:40     Štúdium: Architektúra a urbanizmus
- Ing. arch. Jozef Bátor, PhD. spoločne so študentkou Sárou Máriou Seidlovou predstavia ateliérovú tvorbu a výučbu, témy akým sa venujeme a ako vyzerajú konzultácie -

18:45 – 19:05     Štúdium: Dizajn             
- Mgr. art. Michala Lipková, ArtD. a študentka Lea Turzáková predstavia projekty, ktorým sa naši dizajnéri venujú, výučbu v ateliéroch a ako vyzerajú konzultácie

19:10 – 19:30     Projekty na FAD STU pre všetkých študentov, ktorých môžeš byť súčasťou
- Mgr. art. Paulína Ebringerová, ArtD., Ing. arch. MArch. Roman Hajtmanek, PhD.
a Ing. arch. Mgr. art. Peter Mazalán, PhD., predstavia virtuálnu realitu v architektúre a dizajne, interiérový dizajn, umelecké a scénografické projekty

19:35 – 19:55     Ako sa pripraviť na PRIJÍMAČKY             
- prodekanka doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD. predstaví priebeh prijímacieho konania

Viac informácií k podujatiu nájdeš TU.  

Link na vysilanie

podstránka k podujatiu

PREČO SI VYBRAŤ FAKULTU ARCHITEKTÚRY A DIZAJNU?      

Nezabúdaj, že sme jedinou Fakultou architektúry a dizajnu na Slovensku. Niektoré odbory môžeš študovať iba u nás. Ponúkame Ti jedinečné spojenie umenia, vedy a techniky. Väčšinu ateliérov a predmetov si vyberáš sám podľa toho, čo ťa najviac baví.

Počas jednotlivých častí štúdia môžeš vycestovať a absolvovať výmenný pobyt na jednej z 50 partnerských zahraničných univerzít v krajinách ako Nemecko, Anglicko, Belgicko, Francúzsko, Grécko, Taliansko, Španielsko, Portugalsko a mnohých ďalších.  Máme pracovisko v Banskej Štiavnici, kam naši študenti radi chodia študovať, kresliť na výtvarný plenér, konzultovať ateliérovú tvorbu. Ver, že spomienky na tieto akcie budeš mať na celý život.

Naša univerzita je členom prestížneho združenia EIT Manufacturing, v rámci ktorého sa aj naša fakulta podieľa na implementácii inovatívnych technológií. Na fakulte nájdeš aj Univerzitný vedecký park, ktorý je technologickým priestorom na podporu tvorby modelov našich študentov. Takto sa snažíme udržať krok medzi štúdiom a praxou. Pri 3D tlači, virtuálnej realite, laserovom rezaní alebo laboratóriu farieb Ti pomôžu skúsení doktorandi. Okrem toho získaš skvelé možnosti uplatnenia v našich ateliéroch, ktoré spolupracujú so známymi automobilkami, architektonickými štúdiami a kreatívnym priemyslom.

FAD STUKreatívne centrum Fakulty architektúry a dizajnu STU počas večernej prednášky organizovanej študentmi.

Väčšina našich študentov je z celého Slovenska, spoločne s nimi môžeš bývať v jednom z internátov. Tie sú umiestnené len na skok od centra mesta a od samotnej fakulty. Chceme Ti ponúknuť aj možnosti rozširovať si obzory aj mimo riadnej výuky, preto naši starší študenti robia skvelé akcie v Kreatívnom centre FAD, ktoré sídli v budove fakulty. Nájdeš tu prednášky, premietania filmov, predstavenia, vernisáže, koncerty ale aj nezabudnuteľné akcie, na ktoré my, architekti a dizajnéri,nedáme dopustiť!

AKO SA PRIPRAVIŤ NA PRIJÍMAČKY?          

Úspešné absolvovanie prijímacích pohovorov Ti otvorí dvere k štúdiu na Fakulte architektúry a dizajnu STU. Preto odporúčame poctivo sa pripravovať na jednotlivé časti, ktoré Ťa čakajú. Kompletné informácie o prijímacom konaní a jednotlivých úlohách spoločne s ukážkami prác z minulých rokov nájdeš na našej podstránke.   

Vytvorili sme pre Teba pomôcku ako kresliť, modelovať a na čo sa zamerať pri príprave na prijímačky, určite si ju POZRI tu!. V prípade ak Ti nie je niečo jasné, opýtaj sa  Oddelenia pre študentov alebo môžeš svoje nafotené kresby a modely poslať e-mailom na konzultacie@fa.stuba.sk, prostredníctvom ktorého Ti naši pedagógovia poradia, v čom sa máš zlepšiť.

Pre všetkých záujemcom o štúdiu na našej fakulte  pripravujeme aj KURZY, ktoré ťa pripravia na talentové skúšky. Čoskoro zverejníme bližšie informácie o nich!

FAD STUKresliareň počas prípravného kurzu.       

ZNÁME OSOBNOSTI NA FAKULTE    

Medzi pedagógov Fakulty architektúry a dizajnu STU patria osobnosti z oblasti architektúry, urbanizmu, produktového a grafického dizajnu, scénografie a interiérového dizajnu. Stretneš sa s nimi počas prednášok, ateliérovej tvorby, doplnkových predmetov alebo počas konzultácií.

hosť. prof. Ing. arch. Martin Kusý a hosť. prof. Ing. arch. Pavol Paňák
Dvojica architektov, ktorých voláme aj žijúcimi legendami. Stoja za viacerými významnými stavbami súčasnosti, spolu s architektom Petrom  Bauerom zvíťazili v architektonickej súťaži na novostavbu Slovenského národného divadla. Dvojica Kusý – Paňák vyhrala tiež súťaž na návrh centrály Národnej banky Slovenska v Bratislave, ktorá je dnes jednou z dominánt mesta. Rovnako stoja aj za obnovou Slovenskej národnej galérie. Sú nositeľmi mnohých ocenení Krištáľového krídla, ceny Slovenskej komory architektov CE.ZA.AR, Ceny ARCH a Stavby roka. Na Fakulte architektúry a dizajnu vedú aj vlastný ateliér, ktorého môžeš byť súčasťou.

doc. Ing. Peter Olah, ArtD.        
Dizajnér so skúsenosťami s medzinárodnými spoločnosťami ako Škoda Auto, VW, Audi, Ford, MontBlanc, Davidoff, Adidas, Lasvit, Vitra a mnoho ďalších. V Škoda Auto pracoval na dizajne takmer všetkých súčasných sériových automobilov. V súčasnosti vedie tím dizajnérov, ktorí pracujú na interiéroch nových áut Škoda Auto Mladá Boleslav. Je aj autorom trofejí najznámejších cyklistických pretekov na svete – Tour de France. Aktuálne Peter Olah vedie ateliér na fakulte spoločne s Michalou Lipkovou, kde odovzdávajú študentom svoje skúsenosti.

Peter Olah je spoluautorom najnovších modelov Škoda Auto.


hosť. prof. Ing. arch. Štefan Polakovič      

Architekt, pedagóg, laureát Európskej ceny za architektúru Mies van de Rohe, nositeľ Krištáľového krídla a mnohonásobný nositeľ Ceny Slovenskej komory za architektúru CE.ZA.AR. Štefan Polakovič spoločne s kolegom Jozefom Bátorom vedie ateliér, kde vedú študentov k náročným projektom.

Štefan Polakovič spoločne so spoluautormi svetového diela Mlynica.

hosť. prof. Ing. arch. Ľubomír Závodný      
Je mimoriadnym profesorom na našej fakulte, autorom  Centrály VÚB, Tatra centra či Domu nábytku Atrium v Bratislave. Okrem toho je nositeľom Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru CE.ZA.AR a ARCH. Je nositeľom Krištáľového krídla v kategórii Architektúra za výrazný prínos k rozvoju súčasnej slovenskej architektúry. Rovnako na fakulte vedie vlastný vertikálny ateliér, ktorého môžeš byť súčasťou.

FAD STU Vizionár modernej architektúry Ľubo Závodný.


Ing. arch. Mgr. art. Peter Mazalán, PhD.            
Scénograf, architekt, režisér, konceptuálny umelec a pedagóg ale aj operný spevák,  ktorý vyučuje na našej fakulte predmet Scénografia. Okrem výučby tohto predmetu sa venuje aj výučbe ateliérovej tvorby. Peter Mazalán je známy svojimi medziodborovými umeleckými projektmi, ktorými sa preslávil aj v zahraničí . Vďaka predmetu Scénografia ponúka študentom realizácie na predstaveniach v oblasti dizajnu, scénografie a architektúry.                   

FAD STUOkrem architektúry a dizajnu majú naši študenti možnosť stretnúť sa so svetovými menami scénografie, kde spolupracujú aj na takýchto projektoch a realizáciách. 

Ing. arch. Lenka Petráková           
Absolventka študijného odboru Architektúra a urbanizmus z roku 2015, ktorá svojim úspechom očarila svet a dostala sa na titulky najznámejších časopisov. Za návrh vedeckého zariadenia na čistenie oceánu získala najvyššie ocenenie v medzinárodnej  architektonickej súťaži Grand Prix Award for Innovation of the Sea 2020.            

FAD STUNávrh vedeckého zariadenia pre čistenie oceánu.


ŽIVOT NA FAKULTE    

Každoročne organizujeme Noc architektúry a dizajnu spojenú s prezentáciou ateliérových prác študentov. Vzhľadom na pandémiu sme uskutočnili viaceré Virtuálne prieskumy FAD STU, kde nájdeš záverečné práce a výsledky voliteľných predmetov, aby si mal lepšiu predstavu na čom počas akademického roka tvoji budúci kolegovia pracujú.

FAD STUŠtudentky Jana Hájková a Kristína Boháčová a ich svetovo ocenený projekt, ktorý bol aj vytvorený firmou LEGO.

Naši pedagógovia a vedci sa snažia zapájať do výskumu aj študentov, venujú sa aktuálnym témam a prepájajú ich s modernými technológiami, akou je virtuálna a rozšírená realita. Nezabudni si pozrieť projekty: Emil Belluš: Stretnutie vo virtuálnom svete, Empatia v umení alebo svetovo ocenený študentský projekt Českej ambasády v Etiópii, ktorý navrhli a spomedzi 280 celosvetových návrhov vyhrali práve študentky Fakulty architektúry a dizajnu STU.     

Kompletný harmonogram prijímacích konaní a informácie o podaní prihlášky nájdeš TU.  

Budeme sa tešiť, ak sa rozhodneš byť jedným z nás! 

Ďalšie články k téme

Študujte v Bratislave na jednej z najlepších českých súkromných VŠ

Študujte v Bratislave na jednej z najlepších českých súkromných VŠ

Slovenskí študenti, ktorí museli za špičkovým vzdelaním, v oblasti biznisu, marketingu alebo aplikovanej psychológie, cestovať do Českej republiky, sa môžu vzdelávať už aj v hlavnom meste Slovenskej republiky. Na jeseň roku 2021 tu totiž otvorila svoju pobočku 6x najlepšie hodnotená súkromná vysoká škola v Českej republike Vysoká škola NEWTON, a. s. (NEWTON University). Škola vám ponúka …