Študuj verejnú správu a ľudské zdroje v Trenčíne

19. 2. 2024 | PR články

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov TNUNIFakulta sociálno-ekonomických vzťahov je jednou z fakúlt Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Ponúka študijné programy zamerané na rozvoj znalostí a schopností v oblasti ekonómie, manažmentu, verejnej správy, ľudských zdrojov, marketingu a sociálnej práce. Presnejšie je možné podať si prihlášku na 2 bakalárske programy: Ľudské zdroje a personálny manažment alebo Verejnú správu. Magisterský a doktorandský stupneň je možné študovať v prvom z týchto programov. Vedomosti študentov rozvíjajú 4 katedry, ktoré vyučujú povinné, povinne voliteľné a výberové predmety.

Na Katedre ekonómie a ekonomiky sa študenti môžu tešiť napríklad na predmety ako Dane a daňová sústava, Sociálne a ekonomické procesy v hospodárstve, účtovníctvo v podnikoch a ďalšie.

Na Katedre manažmentu a rozvoja ľudských zdrojov sa študenti učia aj pomocou modelovania a simulácie praktických problémov. Absolventi tak získavajú schopnosť riešiť nielen teoretické problémy, ale aj problémy hospodárskej praxe.

Katedra verejnej správy a regionálnej ekonomiky sa špecializuje na oblasť ekonómie verejného sektora, verejnej ekonomiky, verejných financií, organizácie i riadenia verejnej správy a správneho práva.

A v neposlednom rade je súčasťou Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov aj Katedra sociálnych a humanitných vied, ktorá je zameraná na výuku cudzích jazykov, ale aj na odborné predmety v týchto cudzích jazykoch.

Ubytovanie, stravovanie a niečo navyše 

Študenti, ktorí nie sú z Trenčína či jeho okolia sa nemusia obávať o strechu nad hlavou. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne ponúka ubytovanie vo vlastnom Študentskom domove Záblatie či v troch zmluvných ubytovacích zariadeniach. Cena sa pohybuje od 73€ za mesiac.

Okrem ubytovania zabezpečuje univerzita aj stravovanie. Študenti môžu navštevovať 2 jedálne, v ktorých si môžu vybrať aj z vegetariánskych a vegánskych možností.

Pomyselnou čerešničkou na torte sú univerzitné zdieľané bicykle a skútre, ktoré môžu študenti využívať na dopravu medzi fakultami a budovami univerzity. Trenčianska univerzita A. Dubčeka je prvou univerzitou, ktorá takúto možnosť pre svojich študentov zaviedla. Zdieľaná doprava je súčasťou projektu zelená univerzita, ktorého cieľom je prispieť k zdravšej a ekologickejšej budúcnosti.

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov TNUNIElektro skútre dobijete priamo pred fakultou

A kam po škole? 

Absolventi sa o miesto na trhu práce nemusia báť, keďže štúdium je prispôsobené tak, aby ich čo najlepšie pripravilo do praxe. „Vzdelávanie na našej univerzite stále viac prepájame s potrebami trhu práce. Na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov sme zriadili Tréningové centrum personálnych zručností HR Generalist, v ktorom sa študenti v podmienkach cvičných podnikov učia ako viesť nábor a výber zamestnancov, ako rozvíjať vzdelávanie zamestnancov, riadiť výkon a odmeňovanie alebo zlepšiť zamestnanecké vzťahy.” vyzdvihuje rektor univerzity doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.

Absolventi fakulty sú experti v oblasti zamestnaneckých vzťahov a riadenia personálnych činností. Uplatnenie vedia nájsť na odborných a riadiacich pozíciách v personálnych, vzdelávacích alebo poradenských organizáciách, ale taktiež sa môžu uplatniť na všetkých úrovniach verejnej a štátnej správy alebo ako vrcholoví manažéri.

Ak ťa teda láka kariéra v oblasti HR či manažment rôznych organizácií alebo sa chceš stať odborným pracovníkom v rôznych odboroch organizačných štruktúr verejnej správy, tak neváhaj a podaj si prihlášku na Fakultu sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Ďalšie články k téme

Príjmi výzvu študovať na Fakulte špeciálnej techniky TNUNI

Príjmi výzvu študovať na Fakulte špeciálnej techniky TNUNI

Zaujímaš sa o automobilový priemysel či špeciálnu techniku? Fakulta špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne je pre teba správnou voľbou. Prihlášku na bakalárske štúdium si môžeš podať až do 30. apríla 2024. Vybrať si môžeš vždy z dvoch študijných programov na každom stupni štúdia. Bakalársky diplom môžeš získať z programu Servis a opravy automobilov …

Vzdelávaj sa pre prax na Fakulte zdravotníctva v Trenčíne

Vzdelávaj sa pre prax na Fakulte zdravotníctva v Trenčíne

Fakulta zdravotníctva je jednou zo štyroch fakúlt Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Jej poslaním je vzdelávať a pripravovať študentov na prax v oblasti zdravotníctva. Cieľom fakulty je pripravovať ich na kvalifikovaný výkon povolania v súlade s etickými princípmi a požiadavkami modernej medicíny. Fakulta ponúka 4 študijné programy na bakalárskom stupni štúdia a dva na magisterskom. …

Stavebníctvo nie je len o stavbe budov. Presvedčí ťa Stavebná fakulta UNIZA.

Stavebníctvo nie je len o stavbe budov. Presvedčí ťa Stavebná fakulta UNIZA.

Žilinská univerzita v Žiline má sedem fakúlt, medzi ktoré patrí aj Stavebná fakulta. Práve tá sa venuje oblasti cestného, železničného a pozemného staviteľstva, objektom dopravných služieb, dopravnému plánovaniu, technológiám a manažmentu stavieb, a samozrejme rozvíja schopnosti zamerané na stavebnú mechaniku, pružnosť a plasticitu, geodéziu, geotechniku, hydrauliku, hydrológiu, stavebnú fyziku a materiálové inžinierstvo. Fakulta má v súčasnosti …