Veľký dopyt po stavebných inžinieroch, prácu získajú okamžite

26. 2. 2024 | PR články

Stavebna fakulta STU v Bratislave Pracovné miesta v stavebníctve patria k najlepšie plateným na trhu a po stavebných inžinieroch je v súčasnosti veľký dopyt. Stavebníctvo je jedným z nadčasových odborov, ktoré zažíva dobu digitalizácie. Ešte nedávno bola pre stavebného inžiniera charakteristická ceruzka a rysovacia doska, dnes je to informačné modelovanie stavieb BIM, rozšírená realita, 3D tlačiarne, drony, laserové skenovanie, umelá inteligencia či jedinečné laboratóriá, ako napríklad náš veterný tunel, ktoré menia tvár stavebnej profesie.

Či už sa chceš venovať navrhovaniu stavebných objektov, energetickej hospodárnosti budov, manažovať výstavbu, plánovať použitie materiálov, navrhovať riešenia proti prehrievaniu miestnej klímy, alebo ťa lákajú systémy protipovodňových opatrení, ochrana pôdy, úprava a revitalizácia ekosystémov – na Stavebnej fakulte STU získaš kvalitné vzdelanie, ktoré je vítané aj v zahraničí. Stojí za ním tím pedagógov – uznávaných odborníkov doma i vo svete.

Medzi absolventmi našej fakulty je celý rad odborníkov, ktorí sa natrvalo zapísali do histórie slovenského stavebníctva. Dôkazom toho sú aj početné stavby, ktoré dodnes slúžia svojmu účelu a budia obdiv svojím konštrukčným a estetickým riešením.

Vysokoškolský život nie je len o výučbe a štúdiu, na Stavebnej fakulte STU v Bratislave môžeš zažiť aj nezabudnuteľné chvíle, neopakované zážitky a kamarátstva na celý život. Združenie študentov Stavebnej fakulty okrem zastupovania študentov SvF vo vedení fakulty, zabezpečuje lepšie podmienky a služby pre študentov, lepšiu informovanosť, prezentuje SvF na rôznych veľtrhoch a konferenciách, ale organizuje aj pre teba každoročne rôzne zaujímavé akcie, ako napríklad Študentský ples, Mikulášsky punč, Beániu technikov, Stavbársku kvapku krvi, Bodku za semestrom, Oťukávačku pre nových študentov a mnohé iné atraktívne podujatia.

Prečo si vybrať Stavebnú fakultu STU v Bratislave?

Prečo študovať na Stavebnej fakulte STU v Bratislave?

• Výborné uplatnenie na trhu práce, po stavebných inžinieroch je stále vysoký dopyt

• Moderné laboratóriá, v ktorých budeš realizovať rôzne pokusy, rozbory a merania

• 99% výučby prebieha pod jednou strechou, takmer v centre Bratislavy

• Motivačné štipendium

• Unikátny študijný program vodných stavieb

• Štúdium v zahraničí na jednej zo 75 prestížnych univerzít v zahraničí

• Športové vyžitie, vybrať si môžeš z viac ako 20 druhov športu

 Stavebna fakulta STU v Bratislave Ako jediná fakulta na Slovensku ponúka štúdium v oblasti vodných stavieb

Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity so svojimi katedrami, Ústavom súdneho znalectva, Centrálnymi laboratóriami, Univerzitným vedeckým parkom, Centrom informačných technológií a Knižnicou a informačným centrom tvorí najväčšie vzdelávacie a vedecko-výskumné centrum v oblasti stavebníctva a geodézie na Slovensku.

Stavebná fakulta poskytuje vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch štúdia – bakalárske, inžinierske a doktorandské. Stavebná fakulta v akademickom roku 2024/2025 prijíma uchádzačov na deväť akreditovaných študijných programov. Absolventi bakalárskeho štúdia môžu pokračovať v inžinierskom štúdiu okamžite, alebo, ak sa rozhodnú ukončiť štúdium na Stavebnej fakulte, budú mať možnosť po čase sa na fakultu vrátiť a dokončiť si druhý – inžiniersky stupeň štúdia. V prvom, bakalárskom stupni štúdia, dostávajú študenti široký prírodovedný základ obohatený o humanitné a ekonomické predmety a tiež odborné jazykové znalosti. Podstatná časť štúdia je zameraná na odborné predmety, ktoré profilujú absolventov jednotlivých študijných programov.

V externej forme sa štúdium neotvára v žiadnom študijnom programe.

Stavebna fakulta STU v Bratislave Virtuálna realita na Stavebnej fakulte STU v Bratislave

Termín podania prihlášky: do 30. apríla 2024

Na bakalárske štúdium prijímame v roku 2024 bez prijímacích skúšok.

Termín zasadnutia prijímacej komisie: 10. mája 2024

Poplatok za prijímacie konanie:

Poplatok za prijímacie konanie je 20,- € (40,- € pre študijný program Civil Engineering vyučovaný len v anglickom jazyku)

Banka: Štátna pokladnica
IBAN účtu: SK1081800000007000359533
BIC/SWIFT kód banky: SPSRSKBA

Pri platbe za elektronickú prihlášku Vám systém pri prihlasovaní vygeneruje Váš individuálny variabilný symbol. Pri platbe prevodom do poznámky pre príjemcu uveďte Vaše priezvisko a meno, skratku študijného programu.

Prihlášku na štúdium môžeš vyplniť elektronicky cez portál AIS (Akademický informačný systém): https://is.stuba.sk/prihlaska

Všetky potrebné informácie k prijímaciemu konaniu (termíny, povinné dokumenty k prihláške či podmienky prijatia) nájdeš na našej webovej stránke: https://www.svf.stuba.sk/sk/pre-uchadzacov.

S nami sa môžeš stať:

staviteľom, ktorý navrhuje dom či veľké obchodné centrum,

geodetom, ktorý vie všetko zmerať a vytýčiť,

vodohospodárom, ktorý spravuje a stará sa o naše vodné zdroje,

matematikom, ktorého nezaskočí žiadny matematický model,

odborníkom na požiarnu bezpečnosť, vďaka ktorému máme bezpečné budovy,

stavbyvedúcim, ktorý postaví vlastný dom či obchodné centrum…,

súdnym znalcom, ktorý vypracuje statické, akustické,… posudky,

projektantom ciest, mostov, železníc, tunelov…,

hydrotechnikom, ktorý sa stará o vodné toky, priehrady, hate…,

odborníkom na materiály, ktorý zvláda ich optimálne využitie,

fotogrametrom, ktorý z fotky určí rozmery čohokoľvek v krajine,

programátorom, ktorý vyvíja softvér: matematický, grafický, vizualizačný…,

urbanistom, ktorý sa stará o rozvoj miest a obcí,

rozpočtárom, ktorý ocení stavbu, či zhodnotí zloženie ideálneho betónu,

referentom štátnej správy, ktorý povoľuje stavby,

odborníkom na vykurovanie, vetranie alebo vodu a kanalizáciu,

… profesionálom v dalších súvisiacich oblastiach

 

Bakalársky študijný program Nadväzujúce inžinierske študijné programy
Civil Engineering Civil Engineering
Nosné konštrukcie stavieb
Technológia stavieb
Geodézia a kartografia Geodézia a kartografia
Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Nosné konštrukcie stavieb
Civil Engineering
Krajinárstvo a krajinné plánovanie Krajinárstvo a krajinné plánovanie
Matematicko-počítačové modelovanie Matematicko-počítačové modelovanie
Pozemné stavby a architektúra Architektonické konštrukcie a projektovanie
Pozemné stavby a architektúra
Technické zariadenia budov
Technológia stavieb
Nosné konštrukcie stavieb
Civil Engineering
Technológie a manažérstvo stavieb Technológia stavieb
Technické zariadenia budov
Architektonické konštrukcie a projektovanie
Nosné konštrukcie stavieb
Civil Engineering
Vodné stavby a vodné hospodárstvo Vodné stavby a vodné hospodárstvo
Nosné konštrukcie stavieb
Civil Engineering

 

Ďalšie články k téme

Ústav potravinárstva a výživy STU

Ústav potravinárstva a výživy (ÚPV, riaditeľ prof. Ing. Ľubomír Valík, Ph.D.) je jednou z organizácií Fakulty chemickej a potravinárskej technológie na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Pozostáva z dvoch oddelení, oddelenia potravinárskej technológie (OPT, vedúca Ing. Lucia Minarovičová, Ph.D.) a oddelenia výživy a hodnotenia kvality potravín (OVHKP, vedúca doc. Ing. Lucia Birošová, Ph.D.) Zjednodušený koncept […]

čítajte viac

Ako sa zo študenta aplikovanej informatiky stal kozmický inžinier

Matej Novák je doktorandom na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Počas bakalárskeho štúdia aplikovanej informatiky mu “vesmír prirástol k srdcu” a tak v rámci inžinierskeho štúdia vyštudoval kozmické inžinierstvo, ktorému sa venuje aj dnes na doktorandskom stupni. Ako vyzerali jeho začiatky na “FEIke”, čo mu robilo ťažkosti, ako hodnotí oba študijné […]

čítajte viac

FIIT STU oslavuje 20. výročie v popredí slovenského IT vzdelávania

Fakulta informatiky a informačných technológií (FIIT STU) oslavuje 20 rokov v popredí slovenského IT vzdelávania, digitálneho technologického výskumu a inovácií. Medzinárodne uznávaná fakulta sa od svojho vzniku stala významnou vzdelávacou a vedeckou inštitúciou v oblasti informačných technológií. Svoje dejiny začala písať 1. októbra 2003 ako najmladšia siedma fakulta Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave. Prvým dekanom […]

čítajte viac