Vzdelávaj sa pre prax na Fakulte zdravotníctva v Trenčíne

5. 3. 2024 | PR články

Fakulta zdravotníctva v TrenčíneFakulta zdravotníctva je jednou zo štyroch fakúlt Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Jej poslaním je vzdelávať a pripravovať študentov na prax v oblasti zdravotníctva. Cieľom fakulty je pripravovať ich na kvalifikovaný výkon povolania v súlade s etickými princípmi a požiadavkami modernej medicíny.

Fakulta ponúka 4 študijné programy na bakalárskom stupni štúdia a dva na magisterskom.

Prvým z nich je Fyzioterapia, ktorú môžu študenti študovať prezenčne aj externe. Študenti tohto programu sa pripravujú na svoje zamestnanie komplexnými poznatkami z fyzioterapie, biomedicínskych a humanitných vedných disciplín o človeku. Absolventi môžu nájsť svoje uplatnenie napríklad v nemocničných a poliklinických zariadeniach, kúpeľných liečebných zariadeniach, či v odborných liečebných a rehabilitačných ústavoch.

Rovnakú možnosť študovať prezenčne aj externe majú záujemcovia o program Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, ktoré je vhodné pre študentov, ktorých láka práca laboranta. Absolventi sú plne pripravení na vykonávanie vyšetrení v oblasti laboratórnych vyšetrovacích metód v klinickej biochémii, mikrobiológii, hematológii, imunológii, toxikológii, cytológii a histológii.

Fakulta zdravotníctva v TrenčíneLaboratórne vyšetrovacie metódy

Tretím a zároveň posledným programom, v ktorom je možné prezenčné aj externé štúdium je odbor Verejné zdravotníctvo. Absolventi tohto štúdia sú pripravení na špecializované pracovné činnosti pri ochrane, podpore i rozvoji verejného zdravia, vrátane štátneho dozoru, vzdelávacej a výskumnej oblasti.

V neposlednom rade je na Fakulte zdravotníctva možné študovať Ošetrovateľstvo, v rámci ktorého študenti nadobúdajú znalosti z oblastí ako je samotné ošetrovateľstvo, biomedicínske a humanitné vedné disciplíny o človeku. Absolventi sú po skončení plne pripravení na povolanie zdravotnej sestry alebo zdravotného brata.

Fakulta zdravotníctva v TrenčíneOdznak o budúcom povolaní zdravotnej sestry

Fakulta zdravotníctva sa od iných fakúlt Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne odlišuje okrem samotného zamerania aj tým, že mimo katedier, ktoré sa špecializujú presne na oblasti štyroch bakalárskych programov, disponuje aj klinikami. Medzi ne patrí napríklad Gynekologicko-pôrodnícka klinika, Klinika úrazovej chirurgie, Očná klinika, Onkologická klinika či Psychiatrická klinika i ďalšie. Tieto kliniky Fakultnej nemocnice v Trenčíne sú spolupracujúcimi pracoviskami s univerzitou, čo dáva študentom možnosť uplatniť svoje znalosti v praxi. To znamená, že už v priebehu štúdia navštevujú tieto pracoviská, komunikujú s pacientami a majú možnosť si vyskúšať to, čo sa na prednáške naučili. Práve dôraz na praktickú výuku patrí medzi prednosti Fakulty zdravotníctva.

Prihlášky na štúdium je možné podávať do 30. apríla 2024. Následne sa v dňoch 17. až 21. júna 2024 budú konať prijímacie skúšky. Prijímacie skúšky na všetky štyri odbory obsahujú písomný test, ktorý je vždy prispôsobený danému programu. Výnimkou je Fyzioterapia, na ktorú je okrem testu potrebné absolvovať aj overenie fyzických schopností. Tu sa treba pripraviť na plávanie, atletické disciplíny a gymnastiku.

Pokiaľ ťa teda láka štúdium, po ktorom sa nemusíš báť o svoje uplatnenie, Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa môže stať tvojou správnou cestou!

Ďalšie články k téme

Príjmi výzvu študovať na Fakulte špeciálnej techniky TNUNI

Zaujímaš sa o automobilový priemysel či špeciálnu techniku? Fakulta špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne je pre teba správnou voľbou. Prihlášku na bakalárske štúdium si môžeš podať až do 30. apríla 2024. Vybrať si môžeš vždy z dvoch študijných programov na každom stupni štúdia. Bakalársky diplom môžeš získať z programu Servis a opravy automobilov […]

čítajte viac

Študuj verejnú správu a ľudské zdroje v Trenčíne

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov je jednou z fakúlt Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Ponúka študijné programy zamerané na rozvoj znalostí a schopností v oblasti ekonómie, manažmentu, verejnej správy, ľudských zdrojov, marketingu a sociálnej práce. Presnejšie je možné podať si prihlášku na 2 bakalárske programy: Ľudské zdroje a personálny manažment alebo Verejnú správu. Magisterský a doktorandský […]

čítajte viac