Aplikovaná etika

Filozofická fakulta

  • Aplikovaná etika
  • Aplikovaná etika - história
  • Anglický jazyk a kultúra - aplikovaná etika
  • Aplikovaná etika - nemecký jazyk a kultúra
4 programy

Filozofická fakulta

  • Aplikovaná etika
  • Aplikovaná etika - Geografia
  • Aplikovaná etika - Filozofia

a ďalších 5 programov

8 programov

Filozofická fakulta

  • Aplikovaná etika - etika profesijných činností
  • Aplikovaná etika - etika riadenia ľudí a práce
  • Aplikovaná etika - etická expertíza a etické poradenstvo
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.