Bezpečnosť technických systémov

Strojnícka fakulta

 • Bezpečnosť technických systémov
 • Kvalita a bezpečnosť
2 programy

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva

 • Riadenie bezpečnostných systémov
1 program

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

 • Integrovaná bezpečnosť
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
2 programy

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

 • Bezpečnosť a obrana štátu
 • Manažment obranných zdrojov
 • Elektronické zbraňové systémy

a ďalších 7 programov

10 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Letecká fakulta

 • Manažérstvo leteckej dopravy
 • Letecká a kozmická technika (Aerospace Technology)
 • Letecké a kozmické systémy

a ďalších 8 programov

11 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.