Bezpečnostný manažment

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

  • Bezpečnostný manažment
  • Krízový manažment
  • Bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry

a ďalšie 2 programy

5 programov

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva

  • Riadenie bezpečnostných systémov
1 program

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.