Krajinárstvo

4 školy a fakulty

Získaj konkurenčnú výhodu na pracovnom trhu a vyber si štúdium 📚 na TUZVO!

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

  • Fyziológia plodín a drevín
  • Ochrana rastlín
  • Špeciálna rastlinná produkcia
  • Všeobecná rastlinná produkcia
4 programy

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

  • Krajinná a záhradná architektúra
  • Krajinné inžinierstvo
  • Záhradníctvo
3 programy

Prírodovedecká fakulta

  • Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
1 program