Poľnohospodárstvo a veterina

1 škola alebo fakulta

EUBA spúšťa nový profesijne orientovaný študijný program 😍. Prihlás sa do 31. júla!

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

  • Hygiena chovu zvierat a životné prostredie
  • Hygiena potravín
  • Imunológia

a ďalších 11 programov

14 programov