Poľnohospodárstvo a veterina

2 školy a fakulty

Získaj moderné technické vzdelanie so zaručeným uplatnením v praxi 💚! TUZVO

Prírodovedecká fakulta

  • Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
1 program

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

  • Hygiena chovu zvierat a životné prostredie
  • Hygiena potravín
  • Imunológia

a ďalších 13 programov

16 programov