Poľnohospodárstvo a veterina

10 škôl a fakúlt

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

 • Špeciálna rastlinná produkcia
 • Špeciálna živočíšna produkcia
 • Všeobecná rastlinná produkcia

a ďalšie 2 programy

5 programov

Technická fakulta

 • Technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby
1 program

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

 • Krajinná a záhradná architektúra
 • Krajinné inžinierstvo
 • Záhradníctvo
3 programy

Drevárska fakulta

 • Dizajn nábytku a bývania
 • Protipožiarna ochrana a bezpečnosť
 • Technológia spracovania dreva
3 programy

Lesnícka fakulta

 • Ekológia lesa
 • Ekosystémové služby lesov
 • Ekosystémové služby lesov EN)

a ďalšie 3 programy

6 programov

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

 • Hygiena chovu zvierat a životné prostredie
 • Hygiena potravín
 • Imunológia

a ďalších 8 programov

11 programov