Poľnohospodárstvo a veterina

2 školy a fakulty

Drevárska fakulta

  • Dizajn nábytku a bývania
  • Drevárske inžinierstvo
  • Drevárstvo s podporou informačných technologií

a ďalších 5 programov

8 programov

Lesnícka fakulta

  • Adaptívne lesníctvo
  • Aplikovaná zoológia a poľovníctvo
  • Ekológia lesa

a ďalších 6 programov

9 programov