Poľnohospodárstvo a veterina

7 škôl a fakúlt

EUBA spúšťa nový profesijne orientovaný študijný program 😍. Prihlás sa do 31. júla!

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

  • Manažment rastlinnej výroby
  • Manažment živočíšnej výroby
  • Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
  • Výživa ľudí
4 programy

Drevárska fakulta

  • Drevárske inžinierstvo
  • Drevené stavby
  • Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu

a ďalšie 2 programy

5 programov

Lesnícka fakulta

  • Adaptívne lesníctvo
  • Aplikovaná zoológia a poľovníctvo
2 programy