Poľnohospodárstvo a veterina

7 škôl a fakúlt

Získaj konkurenčnú výhodu na pracovnom trhu a vyber si štúdium 📚 na TUZVO!

Drevárska fakulta

  • Drevárske inžinierstvo
  • Drevené stavby
  • Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu

a ďalšie 2 programy

5 programov

Lesnícka fakulta

  • Adaptívne lesníctvo
  • Aplikovaná zoológia a poľovníctvo
2 programy

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

  • Manažment rastlinnej výroby
  • Manažment živočíšnej výroby
  • Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
  • Výživa ľudí
4 programy