Poľnohospodárstvo a veterina

5 škôl a fakúlt

Študuj v najväčšej učebni a laboratóriu v jednom – 🌲 v lese! TUZVO

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

  • Agrobiotechnológie
  • Bezpečnosť a kontrola potravín
  • Technológia potravín
3 programy

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

  • Agrochémia a výživa rastlín
  • Fyziológia plodín a drevín
  • Hipológia

a ďalších 11 programov

14 programov

Technická fakulta

  • Technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby
1 program

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

  • Krajinná a záhradná architektúra
  • Krajinné inžinierstvo
  • Záhradníctvo
3 programy