Poľnohospodárstvo a veterina

7 škôl a fakúlt

Získaj moderné technické vzdelanie so zaručeným uplatnením v praxi 💚! TUZVO

Drevárska fakulta

 • Drevárstvo s podporou informačných technologií
 • Drevené stavby
 • Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu

a ďalšie 2 programy

5 programov

Lesnícka fakulta

 • Aplikovaná zoológia a poľovníctvo
 • Lesníctvo
2 programy

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

 • Hipológia
 • Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Všeobecné poľnohospodárstvo
 • Výživa ľudí
4 programy

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

 • Kynológia
 • Veterinárna sestra
 • Vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii
3 programy