Informačné štúdiá

Prečo sa študenti častokrát nevedia učiť?

Podčiarkovanie či zvýrazňovanie textu alebo jeho opakované čítanie nie sú vhodné techniky na dlhodobé zapamätanie si informácie. Kamila Urban je vedeckou pracovníčkou na Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV a odbornou asistentkou na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity a skúma efektívne spôsoby učenia sa. V stratégii podčiarkovania textu vidí problém v tom, že žiaci a študenti nevedia …

čítajte viac

Masaryková univerzita bude vychovávať designérov informačných služieb

Masarykova univerzita v Brne otvára od ďalšieho akademického roka nový študijný program, ktorý v českom, slovenskom a ani zahraničnom prostredí nemá obdoby. Program nazvaný Design informačních služeb bude vyučovaný na Katedre informačních studií a knihovnictví. Práve táto katedra sa užívateľskému servisu a service designu venuje už od roku 2012, no doteraz boli tomuto zameraniu venované …

čítajte viac