Ministerstvo školstva

Možnosť stáže na Ministerstve školstva

Vysokoškoláci môžu absolvovať odbornú stáž na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu. Je príležitosťou spoznať činnosť ústredného orgánu štátnej správy. Ak Vás zaujíma verejná správa, právo, vzdelávanie, informatika alebo šport, je to vynikajúca príležitosť získať cenné skúsenosti priamo z praxe.

číst více

Ministerstva školstva a práce slibuju Záruky pre mladých

Dušan Čaplovič a Ján Richter, ministri školstva, vedy, výskumu a športu a práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenska, podpísali memorandum o spolupráci pri zabezpečovaní systémových zmien v príprave ľudských zdrojov pre trh práce.

číst více

Štipendium pre absolventov prestížnych univerzít

Ministerstvo školstva chce prilákať absolventov prestížnych svetových univerzít na pracovné pozície vo verejnej správe. Vybraných uchádzačov podporí štipendiom, ktorí sa za to zaviažu, že vo verejnej správe odpracujú aspoň tri roky. Tento návrh podalo Ministerstvo školstva, vláda o ňom má čoskoro rokovať.

číst více

Úroveň slovenského školstva

Ako vychádzajú z hodnotenia agentúr slovenské fakulty, aká je spokojnosť študentov s podmienkami štúdia na Slovensku a aké sú sociálne podmienky štúdia u nás? Ako obstojíme v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ?

číst více