Prijímací skúšky

Školstvo pomáha Ukrajine

Vojnový konflikt na Ukrajine prinútil mnohých opustiť krajinu a už viac než 126-tisíc ľudí z Ukrajiny prekročilo hraničné prechody Slovenska. I keď pre mnohých je prechod cez slovenské pohraničie len prvým krokom a plánujú pokračovať do vzdialenejších krajín, zároveň sa pre mnohých stane Slovensko miestom pobytu v dlhšom prípadne permanentnom časovom horizonte. Príchod do krajiny je len začiatkom. Ľudia […]

čítajte viac