Školstvo pomáha Ukrajine

8. 3. 2022 | Aktuality

vojna na UkrajineVojnový konflikt na Ukrajine prinútil mnohých opustiť krajinu a už viac než 126-tisíc ľudí z Ukrajiny prekročilo hraničné prechody Slovenska. I keď pre mnohých je prechod cez slovenské pohraničie len prvým krokom a plánujú pokračovať do vzdialenejších krajín, zároveň sa pre mnohých stane Slovensko miestom pobytu v dlhšom prípadne permanentnom časovom horizonte.

Príchod do krajiny je len začiatkom. Ľudia utekajúci pred vojnou sa po prvotnej aklimatizácii budú potrebovať plnohodnotne začleniť do každodenných sociálnych interakcií. Do procesu adaptácie sa snažia aktívne zapojiť ako Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, tak samotné vzdelávacie inštitúcie.

I keď nie sú doposiaľ známe presné počty žiakov, ktorí od príchodu na Slovensko začali navštevovať školy, rezort školstva očakáva najväčší nápor najmä na základné školy, kým na tie stredné sa očakáva minimálny tlak. Doposiaľ bolo podľa ministerstva cítiť najväčší nápor na školy v Prešovskom kraji.

Systém ministerstva doteraz eviduje v rámci regionálneho školstva 3226 detí a žiakov z Ukrajiny a 5700 vysokoškolákov, ktorí na Slovensku študujú dlhodobo. Pôsobia tu aj ukrajinskí akademici. Celkové číslo bude však určite postupne narastať. A preto ministerstvo prijíma postupné kroky na uľahčenie vzniknutej situácie.

Rezort reaguje na zvýšené kapacity vytvorením výjazdných tímom, v ktorých sú cielene zaradení ukrajinsky hovoriaci ľudia a psychológovia.

Na webe ministerstva bola vytvorená osobitná záložka k situácii na Ukrajine, kde sú uverejňované informácie, ako prijať žiaka z Ukrajiny, ako postupovať pri jeho adaptácii, metodologické pokyny či ďalšie náležitosti a odporúčania.

Na špeciálnu adresu ministerstva sa môžu prihlásiť učitelia, ktorí prišli z Ukrajiny a bolo by možné s nimi spolupracovať pri vyššom príleve žiakov do školského systému. Osobitnú emailovú adresu založilo ministerstvo školstva aj pre školy na zodpovedanie otázok týkajúcich sa zaraďovania ukrajinských žiakov do vzdelávania či ich celkovej podpore vo vzdelávaní.

Rôzne vzdelávacie organizácie vypracovali aj webináre a semináre vzťahujúce sa k vzniknutej situácii. Štátny pedagogický ústav realizoval online webinár pre pedagógov zameraný na komunikáciu o súčasnom dianí a pripravuje webinár o tom, ako začleniť žiakov z Ukrajiny do slovenských škôl. Na základe iniciatívy Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie vznikol podcast určený pre rodičov „Ako hovoriť o vojne na Ukrajine pred deťmi“ a zároveň výskumný ústav plánuje veľkokapacitný seminár pre školských psychológov k zvládaniu komunikácie o vojnovom konflikte na Ukrajine a jeho dôsledkoch.

K pomoci Ukrajine sa zapojili aj slovenské univerzity. Slovenské vysoké školstvo jasne odmietlo vojnové riešenia vzniknutej situácie, vyjadrilo podporu nezávislosti a územnej celistvosti Ukrajiny. Niektoré univerzity na znak deklarácie pozastavili spoluprácu s ich ruskými partnerskými inštitúciami, nebudú vysielať a ani prijímať žiadnych študentov a zamestnancov v rámci uzavretých zmlúv a dohôd.

Univerzity sa o veľkej miery snažia uľahčiť život pred vojnou utekajúcim ľuďom a najmä študentom rôznymi dostupnými prostriedkami, prispôsobujú svoje rozhodnutia a snažia sa priniesť konkrétne kroky v prospech ukrajinských študentov ale i akademikov. Viaceré vysoké školy začali ponúkať finančnú podporu ukrajinským študentom ohrozených vojnovým konfliktom. Poskytujú im pomoc v podobe sociálnych či mimoriadnych štipendií medzi 150 až 300 eur. Snažia sa im uľahčiť situáciu odpustením poplatku za ubytovanie na internátoch, či znižujú členské poplatky za používanie služieb na internátoch. Taktiež niektoré univerzity pristúpili ku kroku odpustenia poplatku za podanie prihlášky na štúdium na akademický rok 2022/2023 pre ukrajinských žiadateľov.

Niektoré univerzity sa rozhodli zriadiť kontaktné centrá so sociálno-psychologickým poradenstvom. Ponúkajú komunikáciu a koordináciu aktivít, a to nie len na pôde školy ale aj v danom meste či na úrovni samosprávy. Univerzity pomáhajú aj s ubytovaním svojim zahraničným študentom ohrozeným vojnou ako aj ich rodinným príslušníkom. Nabádajú svojich študentov a absolventov zapojiť sa do dobrovoľníckej činnosti v centrách prvého kontaktu na hraniciach. Usporadúvajú humanitné zbierky a svojim partnerským vysokoškolským inštitúciám vyjadrili solidaritu a ponúkli im pomoc.

Zdroje: www.skolske.sk, www.minedu.sk

Ďalšie články k téme

Poznaj rečové a spoločenské rozdiely Slovenska a Ukrajiny

Poznaj rečové a spoločenské rozdiely Slovenska a Ukrajiny

Už niekoľko týždňov trvajúci vojenský konflikt kúsok od našich východných hraníc k nám priviedol mnoho obyvateľov z Ukrajiny, deti a mladých nevynímajúc. Tí by sa mali postupne začleniť aj do vzdelávacích štruktúr. Či už v škole alebo bežnom živote, stretnutia s ukrajinskými občanmi budú bežnou záležitosťou a poznať kultúrne a rečové rozdiely môže byť užitočné. I keď sa môže zdať, že nám Ukrajina …

číst více
V pondelok dôjde na vysokých školách k prerušeniu vyučovania

V pondelok dôjde na vysokých školách k prerušeniu vyučovania

Rada vysokých škôl SR (RVŠ) vyzvala akademické senáty fakúlt a vysokých škôl, aby dňa 21.febrúara 2022 prerušili vyučovanie ako znak rázneho nesúhlasu s prijatím novely zákona o vysokých školách. A počas rokovania Národnej rady SR o novele tohto zákona prehodnotili pokračovanie protestu. Doteraz avizovalo už viacero vysokých škôl prerušenie vyučovania ako znak podpory iniciatívy RVŠ. V niektorých prípadoch …

číst více
Pandémia znásobila problémy s prímom potravy u mladých ľudí

Pandémia znásobila problémy s prímom potravy u mladých ľudí

Pandémia Covid-19 zasiahla všetkých ľudí, tých mladých nevynímajúc a okrem očividných následkov priniesla aj ďalšie, na prvý pohľad možno neočakávané, no rozhodne vážne ťažkosti. Ide napríklad o nárast počtu pacientov s poruchou príjmu potravy, a to až o tretinu.   Prírastok pacientov zaznamenali predovšetkým pediatrický lekári v ambulanciách, najmä počas preventívnych odberov. Za posledné dva roky pandémie narástol podľa pozorovaní …

číst více