Psychoterapia

Duševné zdravie na prvom mieste aj na vysokých školách

Téma duševného zdravia sa čím ďalej tým viac stáva významnou v celej spoločnosti. Nielenže sa na mentálnemu zdraviu dostáva väčšej pozornosti, ale zároveň sa mu viac venujú aj inštitúcie či pracoviská. Informovanosť o duševných ochoreniach pomáha zväčšovať aj Svetový deň duševného zdravia, ktorý pripadá na 10. október. Vysoké školy našťastie tiež nie sú výnimkou a …

čítajte viac

Mýty a fakty o školských psychológoch

Téma duševného zdravia začala byť v posledných rokoch stále o niečo viac diskutovanejšou témou. Odbornej pomoci však nie je vôbec dostatok. Školský psychológ/ školská psychologička je odborným zamestnancom, ktorého služby by mali byť poskytované na každej škole. Na Slovensku je však len 500 školských psychológov na počet 3000 základných a stredných škôl. K tomu sa pozícia školského psychológa stále …

čítajte viac

Znaky zhoršujúceho sa duševného zdravia (nie len u mladých)

Tabuizovaná téma duševného zdravia sa i keď pomaly, no postupne stáva diskutovanejšou a začína sa jej prikladať náležitá pozornosť. V priemere 1 z 5 dospievajúcich trpí určitými problémami spojenými s duševným zdravím. Preto určite nie sú namieste niekdajšie postoje nazerajúce na duševné zdravie mladistvých ako obyčajný efekt puberty a názor, že mladí z toho vyrastú, a ide len o ich výmysel. Mnoho duševných …

čítajte viac