štúdium na VŠ

Atraktívnym študentkám sa počas dištančného vzdelávania darilo horšie

Sú vzhľad a študijné výsledky navzájom spoločne prepojené? Dištančné vzdelávanie zapríčinené pandémiou Covid-19 bolo určite náročným obdobím. Na strane druhej sa stalo podnetom mnohých prieskumov. Jedným z takýchto prieskumov sa stala aj štúdia zo Švédska, uskutočnená na vzorke 300 študentov a študentiek v rámci programov technického zamerania vo Švédsku, ktorá skúmala vplyv vzhľadu na študijne výsledky. Podľa tejto …

čítajte viac

Všeobecný prehľad – tak dôležitý a tak zanedbávaný

Všeobecný prehľad je jednou z vecí, ktoré sa očakávajú, že by tak nejak mal mať každý. Avšak keď príde isté k istému, mnoho z nás zaváha pri otázke zo súčasného diania, histórie či geografie. Je prirodzené, že nie všetci vieme všetko a nie všetko si držíme v hlave aj keď sme o mnohých veciach počuli. …

čítajte viac

Výber vysokej školy nie je len o názve odboru

November je už mesiacom, v ktorom mnoho maturantov cíti tlak na výber vysokých škôl, na ktoré si podať prihlášku. Z každej strany prichádzajú len dva typy otázok – už sa učíš na maturitu? A už máš vybraté vysoké školy? Napriek tomu, že sa termín rozhodnutia blíži, ešte je stále dostatok času na premyslenie a zváženie …

čítajte viac

Učíte sa podľa toho, aký ste študijný typ? Možno by ste mali.

Máte pocit, že učením sa trávite príliš veľa času? Nezostáva vám dostatok času na iné aktivity či častokrát počujete od spolužiakov, že sa učili o polovicu času menej než vy? Alebo máte jednoducho pocit, že vám to nejde do hlavy? Možno je chyba v tom, že nepoznáte, aký ste učiaci typ. Vďaka znalosti toho, ktorý …

čítajte viac

Skončil som školu. Čo mám robiť s prvým príjmom?

Zloženie maturitnej skúšky, získanie vysokoškolského titulu a kolobeh hľadania možno prvej poriadnej práce. Práca sa mi teda už podarila nájsť, začínam zarábať peniaze, na účet mi pristane prvý príjem. Určite je to fajn pocit, no treba myslieť aj na budúcnosť, kde si plánujem založiť rodinu, mať vlastný domov, dostatok prostriedkov na dôchodok. Na čo si dať pozor a čo …

čítajte viac

Introvert má na vysokej škole vyšší predpoklad študijného úspechu

To, že sa ľudia delia na rôzne typy na základe rozličných znakov je všeobecne známe. Mnohé výskumy sa zameriavajú práve na rozdiel medzi ľuďmi, ktorí vykazujú určité znaky introvertnosti v porovnaní s tými, čo sa pokladajú za extrovertov. Introverti a extroverti sa líšia, nie len v spôsobe vystupovania, ale aj v spôsobe ako pristupujú k životným situáciám, ako sa rozhodujú …

čítajte viac

Citačné štýly – aké poznáme a v čom sa líšia?

V predchádzajúcom článku ste si mohli prečítať, prečo je citovanie, teda uvádzanie zdroja nie vlastných myšlienok dôležité. Nižšie sme vám pripravili prehľad tých, s ktorými sa na vysokej škole môžeš najčastejšie stretnúť. STN ISO 690 Citačnom štýle, ktorý je stanovaný Slovenskou technickou normou jen dôležité, aby bolo uvedených čo najviac dostupných informácií o zdroji, to …

čítajte viac

Čo potrebuje počuť každý študent?

Mladým ľudom sa dnes ponúka široký výber najrozličnejších možností, kam sa  v živote posunúť, akú školu si vybrať či aký odbor a program študovať na vysokej školy. I keď je možností naozaj veľa, neznamená to však, že cesta štúdia a vysokej školy je automaticky pre každého. Každý študent študuje svojim tempom, svojim štýlom a neznamená, že keď niekto dosiahol v rovnakom …

čítajte viac

Ako a prečo citovať

O bibliografickom zápise počul už asi každý, kto bol alebo je na strednej škole. Už tam sa žiaci učia, ako ho správne zapísať. Naspamäť sa naučia poradie všetkých údajov, ktoré má bibliografický záznam obsahovať, naučia sa, čo je ISBN a tam to častokrát bohužiaľ končí. K práci s bibliografickým záznamom a citáciami sa však väčšina …

čítajte viac

Kampaň: Do školy na bicykli

Tento týždeň započal už ôsmy ročník kampane Do školy na bicykli. Hlavným posolstvom kampane je zlepšovať podmienky pre bezpečné a komfortné dochádzanie do škôl po celom Slovensku pešo alebo na bicykli a prispieť k vytvoreniu prostredia, v ktorom je cesta do školy bezpečná a zábavná. Kampaň prebehne v dvoch októbrových týždňoch od 17. októbra do 28. októbra 2022. I keď je október …

čítajte viac