DrSc.

Doktor vied; nadväzuje na titul CSc.; Píše sa za menom a je oddelený čiarkou; titul vydávala ČSAV; teraz platí ale je nahradzovaný titulom D.Sc.; oslovenie- pán doktor . Související odkazy: Doc. DiS D.Sc.