„Technika“ nie je len o mužoch, Top študentkou je Miroslava Mališová z STU

30. 1. 2024 | PR články

Fakulta chemickej a potravinárskej technológieAbsolútnou víťazkou a Top študentskou osobnosťou Slovenska v akademickom roku 2022/2023 sa stala vedkyňa Miroslava Mališová z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Súčasne sa stala aj laureátkou ceny Študentská osobnosť Slovenska za Prírodné vedy a chémiu a Ceny Uniqa za udržateľnosť. Výsledky jej výskumu majú ohlas po celom svete.

Miroslava Mališová sa od bakalárskeho štúdia na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave venuje vývoju pokročilých motorových palív a na Oddelení organickej technológie sa snaží hľadať alternatívy z rastlín, ktoré nemajú potravinový charakter.

„V súčasnosti máme projekty na ľaničník siaty. Je to rastlina, ktorú pôvodne považovali za burinu, no pre vysoký obsah oleja má veľký potenciál. Projekt máme aj na prípravu paliva z kávového odpadu,“ opisuje.

Počas štúdia sa stretávala s reakciami plnými prekvapenia či obdivu z toho, že študuje chemické technológie. „Veľa ľudí reaguje, že by to študovať nemohli, lebo chémia je ťažká. Ja vždy odpovedám,  že keď sa niečomu venujete preto, lebo vás to baví, potom to nie je pre vás ťažké. Stretávam sa aj s otázkami typu, či u nás na fakulte študuje veľa žien, prípadne s poznámkami, že na danom odbore asi veľa žien nie je,“ dodáva. Dotyční sa však mýlia, napríklad práve na FCHPT STU, kde Mirka študovala a naďalej pôsobí, je v súčasnosti takmer 70 % študentiek, teda žien. Tento fakt rúca mýtus o tom, že technické smery sú prirodzenou doménou mužov.

„Z hľadiska vnímania žien vo vede a technike si myslím, že sme na dobrej ceste. Nikdy som sa nestretla s tým, že by ma niekto podceňoval v technickom smere preto, že som žena, alebo by dal prednosť vo výskume mužovi len preto, lebo sme v technicky zameranom výskume. Myslím si, že všade na univerzitnej pôde ma berú ako rovnocennú,“ potvrdzuje, i keď vníma, že celkovo je stále žien v technicky zameraných vedeckých odboroch málo. Pre dievčatá, ktoré zvažujú, akou cestou štúdia či kariéry sa vybrať, má preto odkaz. „My ženy vieme ponúknuť všetkému trocha inú perspektívu, čo je prínos pre vedu. Koho baví chémia, matematika, fyzika či biológia, spoznávanie a hľadanie podstaty, riešenie problémov, treba do toho ísť a nebáť sa, že je to ťažké. Všetko ťažké, čo človek prekoná, sa mu napokon stáva ľahkým. Pre mňa osobne nie je nič krajšie, ako pocit, keď po dlhom výskume, po hodinách strávených v laboratóriu a nociach nad článkami, pokus napokon vyjde. Vnímam ako neuveriteľné zadosťučinenie, keď vidím, že mi prijali vedeckú publikáciu, a tiež, keď ju niekto s mojím menom cituje vo svojom článku. Byť pri zrode niečoho dôležitého je výnimočné.“

Už počas inžinierskeho štúdia Miroslava Mališová napísala dve vedecké publikácie a získala dve prvé a jedno tretie miesto na medzinárodných študentských vedeckých konferenciách. Na doktorandskom štúdiu reprezentovala Slovensko ako delegát na fóre pre mladých budúcich lídrov organizovanou Svetovou Petrolejárskou radou. Počas doktorandúry získala významné ocenenia, akými sú Cena sv. Gorazda udeľovaná Ministerstvom školstva, vedy a výskumu, či Pochvalné uznanie dekana. Stala sa držiteľkou štyroch rôznych štipendií a riešiteľkou troch vedeckých projektov. Absolvovala vedeckú stáž na Technickej univerzite vo Viedni na katedre Fyzikálnej chémie, kde sa venovala tematike katalytického spracovania CO2 ako skleníkového plynu na hodnotné suroviny. Svoju fakultu, oddelenie a výskum reprezentovala celkovo s 23 príspevkami na zahraničných a domácich konferenciách a je hlavnou autorkou šiestich vedeckých publikácii s celkovým citačným ohlasom 34. Počas štúdia sa taktiež stala tútorkou pre zahraničných Erasmus študentov a konzultantkou dvoch diplomových a jednej bakalárskej práce. Stala sa členkou „Young Scientist Commitee“, ktorá je spoluorganizátorom prestížneho celosvetového kongresu o katalýze, kde je spolu s výskumníkmi z univerzít z celého sveta, akými sú Yale či Princeton.

Aj vo voľnom čase sa Mirka venuje propagácii štúdia vedy a techniky či už na sociálnych sieťach, alebo šírením dobrého mena fakulty na svojej domovskej základnej škole. Doktorský titul získala v máji minulého roku a odvtedy sa naplno venuje výskumu a pedagogike ako odborný asistent na FCHPT STU. Jej cieľom je venovať sa vede aj naďalej a „dosiahnuť aj nedosiahnuteľné“.

Ďalšie články k téme

Ústav potravinárstva a výživy STU

Ústav potravinárstva a výživy STU

Ústav potravinárstva a výživy (ÚPV, riaditeľ prof. Ing. Ľubomír Valík, Ph.D.) je jednou z organizácií Fakulty chemickej a potravinárskej technológie na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Pozostáva z dvoch oddelení, oddelenia potravinárskej technológie (OPT, vedúca Ing. Lucia Minarovičová, Ph.D.) a oddelenia výživy a hodnotenia kvality potravín (OVHKP, vedúca doc. Ing. Lucia Birošová, Ph.D.) Zjednodušený koncept …

Ako sa zo študenta aplikovanej informatiky stal kozmický inžinier

Ako sa zo študenta aplikovanej informatiky stal kozmický inžinier

Matej Novák je doktorandom na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Počas bakalárskeho štúdia aplikovanej informatiky mu “vesmír prirástol k srdcu” a tak v rámci inžinierskeho štúdia vyštudoval kozmické inžinierstvo, ktorému sa venuje aj dnes na doktorandskom stupni. Ako vyzerali jeho začiatky na “FEIke”, čo mu robilo ťažkosti, ako hodnotí oba študijné …

FIIT STU oslavuje 20. výročie v popredí slovenského IT vzdelávania

FIIT STU oslavuje 20. výročie v popredí slovenského IT vzdelávania

Fakulta informatiky a informačných technológií (FIIT STU) oslavuje 20 rokov v popredí slovenského IT vzdelávania, digitálneho technologického výskumu a inovácií. Medzinárodne uznávaná fakulta sa od svojho vzniku stala významnou vzdelávacou a vedeckou inštitúciou v oblasti informačných technológií. Svoje dejiny začala písať 1. októbra 2003 ako najmladšia siedma fakulta Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave. Prvým dekanom …