Lektor

Zamestnanec pracujúci vo vzdelávacom stredisku; jeho atribúty sú: * manažérska výučba – tento atribút určuje jeho schopnosť vyučovať povolanie ako manažér, športový riaditeľ a správca štadióna, * praktická výučba – atribút určuje jeho schopnosť vyučovať povolanie ako tréner, fyzioterapeut a lekár. Související odkazy: Asistent Odborný asistent

čítajte viac

JUDr.

Doktor oboch práva; je povinný prejsť rigoróznej skúškou, vydáva sa v odboroch právnických. Související odkazy: MUDr. MDDr. MVDr.

čítajte viac

Ing.arch.

Inžinier architekt, titul plynúce z absolvovaní magisterského študijného programu v stavebných odboroch. Související odkazy: Ing. Mgr

čítajte viac

Ing.

Inžinier, akademický titul pre absolventov magisterského študijného programu; vydáva sa v odboroch lesníckych, poľnohospodárskych, ekonomických, technických a vojenských. Související odkazy: Ing.arch. Mgr.

čítajte viac

Erasmus

( European Community Action Scheme for the Mobility of University Students ) je súčasťou európskeho Programu celoživotného vzdelávania (Lifelong Learning Programme – LLP) a vychádza zo snahy Európskeho spoločenstva o prehĺbenie spolupráce medzi školami v rámci členských štátov EÚ; zmyslom je posilniť spoluprácu vysokých škôl európskeho regiónu pri realizácii vzdelávacej politiky v jednotlivých krajinách, postupne zbližovať vzdelávacie systémy v krajinách […]

čítajte viac

DrSc.

Doktor vied; nadväzuje na titul CSc.; Píše sa za menom a je oddelený čiarkou; titul vydávala ČSAV; teraz platí ale je nahradzovaný titulom D.Sc.; oslovenie- pán doktor . Související odkazy: Doc. DiS D.Sc.

čítajte viac

Doc.

Skratka pre docenta, vedeckú hodnosť vysokoškolského pedagóga, vyššia ako odborný asistent a nižšia ako profesor; z latinského docere – vyučovať; skratka doc. Umiestnená pred menom. Související odkazy: DiS

čítajte viac

DiS

Diplomovaný špecialista; neakademická titul, ktorý svojim absolventom udeľujú vyššie odborné školy a konzervatória; možno ho teraz získať aj na väčšine vysokých škôl po absolvovaní dištančného špecializačného štúdia, v rámci tzv celoživotného vzdelávania. Související odkazy: Mgr. Bc

čítajte viac

D.Sc.

Doktor vied; nadväzuje na tituly CSc., Ph.D.; píše sa za menom, odoberaný čiarkou; titul vydáva AV ČR (predtým ČSAV); oslovujeme- pán doktor . Související odkazy: Doc. Mgr. PhD. CSc. DrSc.

čítajte viac

CSc.

Kandidát vied; uvádza sa za menom a oddeľuje sa čiarkami; nadväzuje na titul magisterský; titul je platný, ale od roku 1998 už nie je udeľovaný, bol nahradený titulom PhD., Ktorý je medzinárodne uznávaný. Související odkazy: Doc. Mgr. PhD. DrSc.

čítajte viac