Bankovníctvo

4 školy a fakulty

🍀 Zavŕtaj sa do umenia, drevárstva, dizajnu, ekonómie, drevených stavieb, či bezpečnostných vied! TUZVO

Národohospodárska fakulta

  • Finance, Banking and Insurance
  • Financie
  • Financie, bankovníctvo a poisťovníctvo
  • Finančné trhy a investovanie
4 programy

Ekonomická fakulta

  • Finance, Banking and Investment
  • Financie, bankovníctvo a investovanie
2 programy

Ekonomická fakulta

  • Ekonomika a manažment podniku
  • Ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku (Business Economics and Management)
  • Financie

a ďalšie 2 programy

5 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.