Bankovníctvo

4 školy a fakulty

EUBA spúšťa nový profesijne orientovaný študijný program 😍. Prihlás sa do 30. júla!

Národohospodárska fakulta

  • Finance, Banking and Insurance
  • Financie
  • Financie, bankovníctvo a poisťovníctvo
  • Finančné trhy a investovanie
4 programy

Ekonomická fakulta

  • Ekonomika a manažment podniku
  • Ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku (Business Economics and Management)
  • Financie
  • Financie, bankovníctvo a investovanie
4 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.