Bankovníctvo

4 školy a fakulty

Získaj konkurenčnú výhodu na pracovnom trhu a vyber si štúdium 📚 na TUZVO!

Národohospodárska fakulta

  • Finance, Banking and Insurance
  • Financie, bankovníctvo a poisťovníctvo
2 programy

Ekonomická fakulta

  • Finance, Banking and Investment
  • Financie, bankovníctvo a investovanie
2 programy

Ekonomická fakulta

  • Ekonomika a manažment podniku
  • Ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku (Business Economics and Management)
  • Financie, bankovníctvo a investovanie
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.