Národné hospodárstvo

8 škôl a fakúlt

Získaj konkurenčnú výhodu na pracovnom trhu a vyber si štúdium 📚 na TUZVO!

Ekonomická fakulta

 • Priestorová a regionálna ekonómia
 • Spatial and Regional Economics
2 programy

Ekonomická fakulta

 • Financie
 • Podnikové manažérske systémy
 • Verejná ekonomika a politika
3 programy

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

 • Európske štúdiá a politiky
 • Európske štúdiá a politiky v anglickom jazyku
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

 • Integrovaný rozvoj vidieka
 • Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu
2 programy

Fakulta ekonomiky a manažmentu

 • Agrárny obchod a marketing
 • Ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.