Národné hospodárstvo

11 škôl a fakúlt

Filozofuješ nad študijnými programmi? 🤓💻😎 Aplikovaná informatika by sa hodila! 

Ekonomická fakulta

 • Priestorová a regionálna ekonómia
 • Spatial and Regional Economics
2 programy

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

 • Európske štúdiá
 • Európske štúdiá a politiky
 • Európske štúdiá a politiky v anglickom jazyku
 • Európske štúdiá v anglickom jazyku
4 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Ekonomická fakulta

 • Ekonomika verejného sektora
 • Financie
 • Financie, bankovníctvo a investovanie

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

 • Integrovaný rozvoj vidieka
 • Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu
2 programy

Fakulta ekonomiky a manažmentu

 • Agrárny obchod a marketing
 • Ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva
 • Kvantitatívne metódy v ekonómii
3 programy

Filozofická fakulta

 • Anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku
1 program

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.