Národné hospodárstvo

12 škôl a fakúlt

Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Národohospodárska fakulta

 • Ekonomická teória
 • Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika
 • Národné hospodárstvo
 • Právo a ekonómia
4 programy

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Ekonomika zemských zdrojov
 • Hospodárenie s vodou v komunálnej sfére
 • Surovinové inžinierstvo
3 programy

Fakulta hospodárskej informatiky

 • Ekonometria a operačný výskum
 • Hospodárska informatika
 • Operačný výskum a ekonometria

a ďalšie 2 programy

5 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Ekonomická fakulta

 • Ekonomika verejného sektora
 • Financie
 • Financie, bankovníctvo a investovanie

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

 • Integrovaný rozvoj vidieka
 • Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu
2 programy

Fakulta ekonomiky a manažmentu

 • Agrárny obchod a marketing
 • Ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva
 • Kvantitatívne metódy v ekonómii
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Filozofická fakulta

 • Anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku
1 program