Národné hospodárstvo

12 škôl a fakúlt

Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Fakulta hospodárskej informatiky

 • Ekonometria a operačný výskum
 • Hospodárska informatika
 • Operačný výskum a ekonometria
 • Štatistické metódy v ekonómii
4 programy

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

 • Európske štúdiá
 • Európske štúdiá (EN)
 • Európske štúdiá a politiky
 • Európske štúdiá a politiky (EN)
4 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Ekonomická fakulta

 • Ekonomika verejného sektora
 • Financie
 • Financie, bankovníctvo a investovanie

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

 • Integrovaný rozvoj vidieka
 • Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu
2 programy

Fakulta ekonomiky a manažmentu

 • Agrárny obchod a marketing
 • Ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva
 • Kvantitatívne metódy v ekonómii
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Filozofická fakulta

 • Anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku
1 program