Žiaci dostanú slovo pri rozhodovaní o zmenách vo vzdelávaní

Žiacky poradný výbor Novovzniknutý Žiacky poradný výbor sa po prvýkrát spoločne stretol na dvojdňovom zasadnutí, aby diskutoval o pripravovaných zmenách vo vzdelávaní, do ktorých budú môcť zasiahnuť svojimi pripomienkami.

Žiacky poradný výbor (ŽPV), ktorý vznikol primárne ako poradný orgán Štátneho pedagogického ústavu a IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže, predstavuje pre Slovensko míľnik, nakoľko doteraz hlas žiakov nebol takýmto orgánom reprezentovaný. Poslaním výboru je docieliť účasť žiakov a žiačok pri rozhodovaní o zmenách vo vzdelávaní a priniesť ich skúsenosti a pohľad do návrhov školských reforiem v oblasti výchovy, vzdelávania a života mládeže.

Výbor je tvorený zo 16 reprezentantov žiakov, žiačok základných a stredných škôl spravodlivo zastupujúcich všetky slovenské regióny.

Vznik poradného výboru má symbolizovať potrebnosť samotných žiakov pri prijímaní zmien a rozhodovaní o veciach, ktoré sa ich bytostne týkajú. Majú byť partnermi a ich hlas má byť vypočutý a rešpektovaný.

Na doterajšom stretnutí reprezentanti z rád žiakov diskutovali o veciach, ktoré sa im vo vzdelávaní páčia, i o tých, ktoré by sa mali zmeniť, a kde vidia potenciál na rozvoj. Ten vidia v prinesení envirotém do školských osnov či v zabezpečení prostriedkom na zlepšenie finančnej gramotnosti žiakov. Miesto na zlepšenie vidia aj pri učebných pomôckach.

Žiacky poradný výbor sa bude pri vykonávaní svojej činnosti snažiť držať hodnôt vzájomného rešpektu, aktívneho počúvania, otvorenosti, rovnosti, hľadania riešení, kreativite, rozhodovaní na základe faktov a schopnosti spolupracovať a argumentovať.

A tak sa základné a stredné školy posúvajú o krôčik bližšie k rozhodovaniu „o nich s nimi“.

 

Zdroje: www.minedu.sk