Finančná gramotnost

Letné tábory. Aký si vybrať?

Možno si hovoríš, že je ešte len máj, letné prázdniny nedohľadne, prečo riešiť plány už teraz? Ale opak je pravdou. Predaj letných táborov je v plnom prúde a miesta sa vypredávajú. Pokiaľ si teda milovníkom či milovníčkou týchto letných dobrodružstiev, je čas začať hľadať ten pravý. Letné tábory sa v mnohom líšia, niektoré sú čisto […]

čítajte viac

Nízke platy učiteľov sú dôvodom, prečo ich je nedostatok

Učitelia zarábajú v priemere o 576 € menej ako iné profesie s rovnakým stupňom vzdelania. S alarmujúcimi dátami prišla spoločnosť Profesia.sk, ktorá porovnávala priemerný plat učiteľov na základných a stredných školách a priemerný plat pracovníkov s rovnakým vzdelaním, teda vzdelaním 2. stupňa. Priemerný plat učiteľa v hrubom je v súčasnosti 1 206 € a pracovníkov […]

čítajte viac

Teach for Slovakia – Posuň seba, inšpiruj ďalších

Teach for Slovakia predstavuje už siedmi rok na Slovensku ojedinelý a unikátny projekt, ktorý spája ľudí hľadajúcich zmysluplnú prácu, možnosť prispieť k lepšiemu fungovaniu spoločnosti a najmä združuje ľudí, ktorí spoločne pracujú na zmenách v školách a mimo nich, aby mohli mať všetky deti na Slovensku v živote šancu uspieť. Teach for Slovakia je implementáciou medzinárodne úspešného programu Teach For All, […]

čítajte viac

Medzinárodná online konferencia 3xKaM

Študuješ pedagogický, psychologický alebo sociálny smer? Alebo sa o túto oblasť zaujímaš? Tak práve pre teba je Medzinárodná online konferencia 3xKaM, ktorú organizuje Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. Názov konferencie 3xKaM vychádza zo samotného zamerania na Kvalitu, Komunikáciu, Kompetencie a Multidisciplinaritu. Konferencia nie je určená len študentom týchto odborov, ale aj odborným a pedagogickým […]

čítajte viac

Prácu učiteľov je dôležité oceňovať

Prácu učiteliek a učiteľov vedia najlepšie oceniť a ohodnotiť samotní žiaci. V tom spočívajú aj najvýznamnejšie učiteľské súťaže Zlatý Amos a Učiteľ Slovenska. Takéto ceny majú za cieľ vyzdvihnúť dôležitosť vzťahu učiteľa a žiaka. Učitelia sú dôležitými a formujúcimi osobnosťami v životoch detí a mnohí sú pre svojich žiakov životnými vzormi, a to je dôležité […]

čítajte viac

Štúdium učiteľstva je pre väčšinu uchádzačov len náhradný plán

Pri výbere budúceho povolania zohrávajú úlohu rôzne premenné v podobe vplyvu od rodičov, vidiny dobrého platu až po prijatie, respektíve neprijatie na prvú voľbu vysokej školy. Vraví sa, že akékoľvek povolanie si študent vyberie, malo by ho v prvom rade baviť a k tomu sa častokrát o rôznych povolaniach hovorí skôr, že sú viac poslaním ako povolaním. Práve poslaním by […]

čítajte viac

Platy učiteľov sa nezvyšujú, ba dokonca hrozí ich pokles

Nízke platové ohodnotenie učiteľských pozícií nie je na Slovensku ničím prekvapivým. I keď sa vedie neustála diskusia o ich zvyšovaní, podľa analytikov sa reálne platy učiteľov za minulý rok nezmenili. Podľa analýzy vývoja učiteľských platov v základných a stredných školách v roku 2021 Centra vzdelávacích analýz (CVA) v roku 2021 nedošlo k plošnému navýšeniu učiteľských tarifných platov,  no došlo […]

čítajte viac

Študentov čaká menej bifľovania a viac experimentov

Menej memorovania encyklopedického učiva, väčší dôraz na kritické myslenie, vyučovanie prírodných vied prostredníctvom bádania a experimentov, rozvoj komunikačných zručností a posilnenie finančnej gramotnosti. To všetko má byť podľa rezortu školstva implementované do slovenského vzdelávania vďaka trom reformným zákonom schváleným v minulom roku. Ide konkrétne o novely školského zákona, zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch a novely zákona […]

čítajte viac

Žiaci dostanú slovo pri rozhodovaní o zmenách vo vzdelávaní

Novovzniknutý Žiacky poradný výbor sa po prvýkrát spoločne stretol na dvojdňovom zasadnutí, aby diskutoval o pripravovaných zmenách vo vzdelávaní, do ktorých budú môcť zasiahnuť svojimi pripomienkami. Žiacky poradný výbor (ŽPV), ktorý vznikol primárne ako poradný orgán Štátneho pedagogického ústavu a IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže, predstavuje pre Slovensko míľnik, nakoľko doteraz hlas žiakov nebol takýmto orgánom […]

čítajte viac