Platy učiteľov sa nezvyšujú, ba dokonca hrozí ich pokles

10. 6. 2022 | Aktuality

platy učiteľovNízke platové ohodnotenie učiteľských pozícií nie je na Slovensku ničím prekvapivým. I keď sa vedie neustála diskusia o ich zvyšovaní, podľa analytikov sa reálne platy učiteľov za minulý rok nezmenili.

Podľa analýzy vývoja učiteľských platov v základných a stredných školách v roku 2021 Centra vzdelávacích analýz (CVA) v roku 2021 nedošlo k plošnému navýšeniu učiteľských tarifných platov,  no došlo k navýšeniu priemerného učiteľského platu o 3,1 percenta. V porovnaní s rokom 2022 došlo k najväčšiemu navýšeniu platov učiteľov stredných športových škôl o 5,7 percent nasledované navýšením o 4 percentá pre vyučujúcich na gymnáziách a stredných školách. Platy vyučujúcich na základných školách narástli len o 2,6 percenta a najmenej si polepšili pedagógovia na konzervatóriách, ktorým plat vzrástol o 1 percento.

Zvýšenie bolo výsledkom najmä nárastu jednorazových učiteľských a pedagogických odmien, k čomu prispel aj štát. Ministerstvo školstva poskytlo finančné prostriedky na jednorazové odmeny najprv vo výške 100 eur a neskôr 350 eur na jedného učiteľa.

Priemerný hrubý plat pedagogického pracovníka, kam sa radia ako riadiaci pracovníci, tak pedagogický asistenti na základných a stredných školách, bol v minulom roku 1522,30 eur.

I keď sa platy navýšili, s infláciou na úrovni 3,2 percenta v roku 2021 a s priemernou mzdou v národnom hospodárstve, ktorá vzrástla o 6,9 percenta, si učitelia vlastne pohoršili. V roku 2021 predstavoval plat vyučujúcich 125,7 percenta priemernej mzdy v národnom hospodárstve, čo je pohoršenie v porovnaní s 130,4 percenta za rok 2022. Celkový obraz má k tomu aj regionálne odchýlky a paradoxne, najnižšie platy na úrovni iba 103 percent boli pre učiteľov práve v Bratislavskom kraji, kde vyučujúci zarábali najmenej v porovnaní s regionálnym priemerom.

Tento rok od júla 2022 má dôjsť k plošnému zvyšovaniu učiteľských platov o 3 percentá, čo však v konečnom dôsledku pri odhadovanej inflácii vo výške 8,5 percenta bude znamenať vlastne zhoršenú finančnú situáciu učiteľov a pokles ich platov.  

Zdroje: www.skolske.sk

 


benusova@vysokeskoly.cz

Ďalšie články k téme

Študentov čaká menej bifľovania a viac experimentov

Študentov čaká menej bifľovania a viac experimentov

Menej memorovania encyklopedického učiva, väčší dôraz na kritické myslenie, vyučovanie prírodných vied prostredníctvom bádania a experimentov, rozvoj komunikačných zručností a posilnenie finančnej gramotnosti. To všetko má byť podľa rezortu školstva implementované do slovenského vzdelávania vďaka trom reformným zákonom schváleným v minulom roku. Ide konkrétne o novely školského zákona, zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch a novely zákona …

číst více
Školy budú povinne vyučovať environmentálnu výchovu

Školy budú povinne vyučovať environmentálnu výchovu

Kým doteraz bola podľa prieskumu environmentálna výchova vyučovaná ako súčasť obsahu niektorých z predmetov na 53% základných škôl, samostatne ako predmet bola vyučovaná iba na 5% základných škôl. O niečo lepší stav bol na gymnáziách, kde malo až 77% z nich environmentálnu výchovu zapracovanú ako súčasť obsahu predmetov. To sa však zmení a environmentálna výchova sa stane na …

číst více
Aké predmety by sa mali povinne vyučovať v školách?

Aké predmety by sa mali povinne vyučovať v školách?

Zastaralé učebné osnovy by si zaslúžili obmenu a nový vietor s predmetmi, ktoré by pre študentov priniesli praktický obsah do života. Podľa financopedie, portálu venujúcemu sa budovaniu finančnej gramotnosti (aj cez sociálne siete), by mohli byť do povinného vzdelávania zaradené viaceré predmety pripravujúce študentov na každodenné situácie, predmety potrebné a užitočné do bežného života. Kritické myslenie Síce sa v škole …

číst více