Platy učiteľov sa nezvyšujú, ba dokonca hrozí ich pokles

10. 6. 2022 | Aktuality

platy učiteľovNízke platové ohodnotenie učiteľských pozícií nie je na Slovensku ničím prekvapivým. I keď sa vedie neustála diskusia o ich zvyšovaní, podľa analytikov sa reálne platy učiteľov za minulý rok nezmenili.

Podľa analýzy vývoja učiteľských platov v základných a stredných školách v roku 2021 Centra vzdelávacích analýz (CVA) v roku 2021 nedošlo k plošnému navýšeniu učiteľských tarifných platov,  no došlo k navýšeniu priemerného učiteľského platu o 3,1 percenta. V porovnaní s rokom 2022 došlo k najväčšiemu navýšeniu platov učiteľov stredných športových škôl o 5,7 percent nasledované navýšením o 4 percentá pre vyučujúcich na gymnáziách a stredných školách. Platy vyučujúcich na základných školách narástli len o 2,6 percenta a najmenej si polepšili pedagógovia na konzervatóriách, ktorým plat vzrástol o 1 percento.

Zvýšenie bolo výsledkom najmä nárastu jednorazových učiteľských a pedagogických odmien, k čomu prispel aj štát. Ministerstvo školstva poskytlo finančné prostriedky na jednorazové odmeny najprv vo výške 100 eur a neskôr 350 eur na jedného učiteľa.

Priemerný hrubý plat pedagogického pracovníka, kam sa radia ako riadiaci pracovníci, tak pedagogický asistenti na základných a stredných školách, bol v minulom roku 1522,30 eur.

I keď sa platy navýšili, s infláciou na úrovni 3,2 percenta v roku 2021 a s priemernou mzdou v národnom hospodárstve, ktorá vzrástla o 6,9 percenta, si učitelia vlastne pohoršili. V roku 2021 predstavoval plat vyučujúcich 125,7 percenta priemernej mzdy v národnom hospodárstve, čo je pohoršenie v porovnaní s 130,4 percenta za rok 2022. Celkový obraz má k tomu aj regionálne odchýlky a paradoxne, najnižšie platy na úrovni iba 103 percent boli pre učiteľov práve v Bratislavskom kraji, kde vyučujúci zarábali najmenej v porovnaní s regionálnym priemerom.

Tento rok od júla 2022 má dôjsť k plošnému zvyšovaniu učiteľských platov o 3 percentá, čo však v konečnom dôsledku pri odhadovanej inflácii vo výške 8,5 percenta bude znamenať vlastne zhoršenú finančnú situáciu učiteľov a pokles ich platov.  

Zdroje: www.skolske.sk

 


benusova@vysokeskoly.cz