Našli sme 32 škôl

Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo informatiky
 • Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)

a ďalších 25 programov

28 programov

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo techniky
 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
 • Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)

a ďalších 19 programov

22 programov

Filozofická fakulta

 • Učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)

a ďalších 13 programov

16 programov

Filozofická fakulta

 • Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo chémie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)

a ďalších 9 programov

12 programov

Fakulta prírodných vied

 • Učiteľstvo chémie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
 • Učiteľstvo praktickej prípravy

a ďalších 5 programov

8 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Filozofická fakulta

 • Učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo telesnej výchovy
 • Učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)

a ďalších 25 programov

28 programov

Fakulta humanitných a prírodných vied

 • Učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
 • Učiteľstvo techniky (v kombinácii)
 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)

a ďalšie 3 programy

6 programov

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
 • Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)

a ďalších 13 programov

16 programov

Prírodovedecká fakulta

 • Učiteľstvo chémie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo environmentalistiky (v kombinácii)
 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
4 programy

Teologická fakulta v Košiciach

 • Učiteľstvo náboženskej výchovy
 • Charitatívna a misijná práca
 • Katolícka teológia

a ďalšie 2 programy

5 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo chémie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
 • Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)

a ďalších 17 programov

20 programov

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo chémie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)

a ďalších 11 programov

14 programov

Filozofická fakulta

 • Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
 • Učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)

a ďalších 14 programov

17 programov

Evanjelická bohoslovecká fakulta

 • Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
 • Evanjelická teológia
 • Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc
 • Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci
4 programy

Fakulta telesnej výchovy a športu

 • Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy
 • Učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)
 • Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii

a ďalších 9 programov

12 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta prírodných vied

 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo fyziky (v kombinácii)
 • Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)

a ďalších 5 programov

8 programov

Prírodovedecká fakulta

 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo fyziky (v kombinácii)
 • Učiteľstvo chémie (v kombinácii)

a ďalších 5 programov

8 programov

Filozofická fakulta

 • Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
 • Učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii)

a ďalších 7 programov

10 programov

Filozofická fakulta

 • Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
 • Učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)

a ďalšie 4 programy

7 programov

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
 • Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
 • Edukačné vedy

a ďalšie 3 programy

6 programov

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a pedagogika psychosociálne narušených
 • Predškolská a elementárna pedagogika
 • Predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených
4 programy