Našli sme 29 škôl

Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo techniky
 • Učiteľstvo techniky (v kombinácii)
 • Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)

a ďalších 13 programov

16 programov

Fakulta prírodných vied

 • Učiteľstvo techniky
 • Učiteľstvo fyziky (v kombinácii)
 • Učiteľstvo geografie (v kombinácii)

a ďalších 9 programov

12 programov

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo informatiky
 • Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)

a ďalších 27 programov

30 programov

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo hudby
 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
 • Učiteľstvo hudobného umenia

a ďalších 18 programov

21 programov

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

 • Učiteľstvo fyziky (v kombinácii)
 • Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
 • Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)

a ďalších 6 programov

9 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Filozofická fakulta

 • Učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
 • Učiteľstvo histórie (v kombinácii)

a ďalších 7 programov

10 programov

Fakulta prírodných vied

 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo ekológie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo fyziky (v kombinácii)

a ďalších 5 programov

8 programov

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
 • Učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)
 • Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)

a ďalších 19 programov

22 programov

Fakulta humanitných vied

 • Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
 • Učiteľstvo výchovy k občianstvu
 • učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)

a ďalších 5 programov

8 programov

Filozofická fakulta

 • Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
 • Učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)

a ďalšie 3 programy

6 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Filozofická fakulta

 • Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
 • Učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)

a ďalších 9 programov

12 programov

Filozofická fakulta

 • Učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo telesnej výchovy
 • Učiteľstvo histórie (v kombinácii)

a ďalších 15 programov

18 programov

Teologická fakulta v Košiciach

 • Učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby
 • Učiteľstvo náboženskej výchovy

a ďalších 8 programov

11 programov

Vysoká škola DTI

 • Učiteľstvo praktickej prípravy
 • Učiteľstvo ekonomických predmetov
 • Didaktika technických profesijných predmetov
3 programy

Filozofická fakulta

 • Učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)

a ďalších 20 programov

23 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Prírodovedecká fakulta

 • Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo chémie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo environmentalistiky (v kombinácii)
4 programy

Filozofická fakulta

 • Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)

a ďalších 5 programov

8 programov

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo chémie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
 • Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)

a ďalších 11 programov

14 programov

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo chémie (v kombinácii)

a ďalších 18 programov

21 programov

Prírodovedecká fakulta

 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo fyzika (v kombinácii)
 • Učiteľstvo chémie (v kombinácii)

a ďalšie 4 programy

7 programov

Evanjelická bohoslovecká fakulta

 • Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
1 program