Našli sme 31 škôl

UNIZA  →  Fakulta humanitných vied uzatvára 2. kolo až 31.7.2024, 😊🎓 tak si podaj prihlášku!  

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo informatiky
 • Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
 • Učiteľstvo geografie (v kombinácii)

a ďalších 20 programov

23 programov

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo techniky
 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
 • Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)

a ďalších 22 programov

25 programov

Filozofická fakulta

 • Učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
 • Učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo histórie (v kombinácii)

a ďalšie 4 programy

7 programov

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo chémie (v kombinácii)

a ďalších 11 programov

14 programov

Filozofická fakulta

 • Učiteľstvo telesnej výchovy
 • Učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)
 • Učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo

a ďalších 30 programov

33 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
 • Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
 • Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)

a ďalších 17 programov

20 programov

Prírodovedecká fakulta

 • Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
 • Učiteľstvo fyziky (v kombinácii)
 • Učiteľstvo chémie (v kombinácii)

a ďalších 5 programov

8 programov

Filozofická fakulta

 • Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)

a ďalších 11 programov

14 programov

Filozofická fakulta

 • Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
 • Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)

a ďalšie 3 programy

6 programov

Evanjelická bohoslovecká fakulta

 • Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
 • Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc
 • Evangelical Lutheran Theology

a ďalšie 2 programy

5 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Prírodovedecká fakulta

 • Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo chémie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
 • Didaktika biológie
4 programy

Fakulta prírodných vied

 • Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
 • Učiteľstvo praktickej prípravy
 • Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)

a ďalších 5 programov

8 programov

Vysoká škola DTI

 • Učiteľstvo praktickej prípravy
 • Učiteľstvo ekonomických predmetov
 • Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch
 • Didaktika technických profesijných predmetov
4 programy

Fakulta telesnej výchovy a športu

 • Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy
 • Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii
 • Trénerstvo

a ďalšie 3 programy

6 programov

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
 • Edukačné vedy

a ďalšie 3 programy

6 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Fakulta prírodných vied a informatiky

 • Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
 • Učiteľstvo fyziky (v kombinácii)
 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)

a ďalších 18 programov

21 programov

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

 • Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
 • Učiteľstvo fyziky (v kombinácii)
 • Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)

a ďalších 33 programov

36 programov

Teologická fakulta v Košiciach

 • Učiteľstvo náboženskej výchovy
 • Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby
 • Katolícka teológia

a ďalšie 2 programy

5 programov

Filozofická fakulta

 • Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
 • Učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)

a ďalších 8 programov

11 programov

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)
 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo chémie (v kombinácii)

a ďalších 19 programov

22 programov

Fakulta humanitných a prírodných vied

 • Učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
 • Učiteľstvo techniky (v kombinácii)
 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)

a ďalšie 3 programy

6 programov