Našli sme 31 škôl

🍀 Zavŕtaj sa do umenia, drevárstva, dizajnu, ekonómie, drevených stavieb, či bezpečnostných vied! TUZVO

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo informatiky
 • Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
 • Učiteľstvo geografie (v kombinácii)

a ďalších 20 programov

23 programov

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo techniky
 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
 • Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)

a ďalších 21 programov

24 programov

Filozofická fakulta

 • Učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo telesnej výchovy
 • Učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)

a ďalších 27 programov

30 programov

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo chémie (v kombinácii)

a ďalších 11 programov

14 programov

Prírodovedecká fakulta

 • Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
 • Učiteľstvo fyziky (v kombinácii)
 • Učiteľstvo chémie (v kombinácii)

a ďalších 5 programov

8 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Filozofická fakulta

 • Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
 • Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)

a ďalšie 3 programy

6 programov

Filozofická fakulta

 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii)
 • Učiteľstvo geografie (v kombinácii)

a ďalších 7 programov

10 programov

Filozofická fakulta

 • Učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)

a ďalších 11 programov

14 programov

Evanjelická bohoslovecká fakulta

 • Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
 • Evanjelická teológia
 • Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc
 • Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci
4 programy

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
 • Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
 • Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)

a ďalších 15 programov

18 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Prírodovedecká fakulta

 • Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo chémie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta prírodných vied

 • Učiteľstvo praktickej prípravy
 • Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
 • Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)

a ďalších 5 programov

8 programov

Vysoká škola DTI

 • Učiteľstvo praktickej prípravy
 • Učiteľstvo ekonomických predmetov
 • Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch
 • Didaktika technických profesijných predmetov
4 programy

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
 • Výchova a vzdelávanie detí, mládeže a dospelých

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta telesnej výchovy a športu

 • Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy
 • Učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)
 • Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii

a ďalšie 3 programy

6 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Teologická fakulta v Košiciach

 • Učiteľstvo náboženskej výchovy
 • Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby
 • Sociálna práca

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

 • Učiteľstvo deskriptívnej geometrie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo fyziky (v kombinácii)
 • Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta prírodných vied a informatiky

 • Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
 • Učiteľstvo fyziky (v kombinácii)
 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)

a ďalších 7 programov

10 programov

Filozofická fakulta

 • Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
 • Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)

a ďalších 8 programov

11 programov

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)
 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo chémie (v kombinácii)

a ďalších 18 programov

21 programov

Filozofická fakulta

 • Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
 • Učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)
 • Učiteľstvo histórie (v kombinácii)

a ďalších 7 programov

10 programov