Cviko

spisovnej cvičenia. Hodiny na univerzitách, pri ktorých si študenti precvičujú nové poznatky z predošlých prednášok; slúži na prediskutovanie problémov, precvičenie príkladov, atď Související odkazy: Prednáška Seminár

čítajte viac

Laboratórne cvičenia

Praktická aplikácia a výučba získaných poznatkov v praxi – predovšetkým v laboratóriách. Tento typ výučby je najmä na technicky a prírodovedno zameraných školách. Související odkazy: Cvičenie Cvik

čítajte viac

Inštitút

1. vedecký alebo vzdelávací ústav pre ďalšie vzdelávanie či vedu a výskum. 2. Súbor právnych noriem, ktorý upravuje určitú otázku. Související odkaz: Katedra

čítajte viac

Index

Študijné preukaz slúžiaci pre záznam zapísaných predmetov, dosiahnutých študijných výsledkov a ďalšie záznamy. Niektoré školy ho nahrádzajú elektronickými systémami zápisu známok. Související odkazy: Skúška Zápočet

čítajte viac

Imatrikulácia

Slávnostné uvedenie študenta na vysokoškolskú pôdu. Po zložení slávnostného imatrikulačného sľubu sa študent stáva členom akademickej obce. Související odkazy: Exmatrikulace

čítajte viac

Fakulta

Základná organizačná jednotka vysoké školy na čele s dekanom, ktorá zahŕňa príbuzné odbory a rozvíja určitú odbornosť prostredníctvom výučby a výskumu. Fakulty sa ďalej delí na katedry. Související odkazy: Katedra Dekan

čítajte viac

Rozhodnutie o prijatí

Po vykonaní prijímacej skúšky uchádzač dostane poštou rozhodnutie o prijatí, ktoré môže byť kladné aj záporné. Ak nie je uchádzač prijatý, môže podať odvolanie. V prípade, že je prijatý, ale rozhodne sa nastúpiť na inú školu, je slušné príslušnú fakultu písomne ??upovedomiť o zámere nenastúpení k štúdiu, aby mohla miesto ponúknuť ďalším uchádzačom.

čítajte viac

Študijné referentka

Kontaktná osoba pre študentov vo veciach týkajúcich sa ich štúdia, zvyčajne pracuje na študijnom oddelení. Niekde majú jednotlivé pracovníčky študentov rozdelené podľa prvého písmena priezviska, inde je jedno, ku ktorej referentce pôjdete. Související odkazy: Študijné oddelenie

čítajte viac

ECTS kredit

Jednotka zavedená v rámci Európskeho kreditového systému ( ECTS); 1 kredit by mal v priemere zodpovedať asi 30 hodinám študijnej záťaže priemerného študenta; štandardné kumulatívne počet kreditov za štúdium v ??bakalárskom študijnom programe činí 180 kreditov, za štúdium v ??nadväzujúcom magisterskom študijnom programe 120 kreditov a za štúdium v ??magisterskom študijnom programe 300 kreditov. Související odkazy: Bolonský systém

čítajte viac

Kreditový systém

Súčasný európsky kreditný systém vychádza z predpokladu, že jednoročnej práce študenta zodpovedá šesťdesiatich kreditom. Počíta sa teda rovnakým systémom vo všetkých krajinách EÚ, a to pre bakalára (180 – 240 kreditov) aj pre magistra (60 – 120), avšak dohromady nie viac ako 300 kreditov, teda 5 rokov štúdia. Související odkazy: ECTS kredit Bolonský systém

čítajte viac