Študijné Nevyhnutná podmienka

Predmet či skúška, ktorá musí byť splnená pred zapísaním iného predmetu či pred možnosťou ďalšieho štúdia.

čítajte viac

Seznamovák

Ako už z názvu vyplýva, že cieľom seznamováku je vzájomné zoznámenie sa študentov; môže sa jednať o niekoľko dní (napr. pre študentov prvých ročníkov jednotlivých odborov) alebo i len hodín (napr. zoznamovací večierok – pre všetky pařbychtivé študentov = o)).

čítajte viac

Konzultačné hodiny

Vyhradený čas odborníka pre študentov, k prebratí (konzultovaním) určitých problémov, otázok, atď; ten sa im venuje osobne a snaží sa im pomôcť.

čítajte viac

Fakultných

Poverená osoba, ktorá má na starosti koľaje (ubytovacie zariadenia pre študentov); stará sa o poriadok na koľajniciach, platby za ubytovanie, atď

čítajte viac

Učo

Ide o unikátne číslo každého študenta alebo zamestnanca, ktoré by ho malo identifikovať; pretože táto skratka úplne zdomácnela, používame ju a skloňuje ako každé iné slovo.

čítajte viac

Skriptá

Základné textová pomôcka pre žiaka pri vyučovaní a opora práce učiteľa; pre študentov spolu s vlastnými záznamy prednášok jedným z dvoch hlavných zdrojov informácií.

čítajte viac

Ekonómia

Veda, zaoberajúca sa ľudským konaním vo svete obmedzených zdrojov a neobmedzených potrieb; úzko spolupracuje s ďalšími disciplínami, ako je účtovníctvo, matematika, hospodárske výpočty, tovaroznalectvo, marketing, psychológia, sociológia, politológia alebo právo; člení sa na ekonómiu pozitívne, normatívne, makroekonómiu, mikroekonómie.

čítajte viac

Diploma supplement

Dodatok k diplomu (DS); je v súlade so závermi konferencie ministrov v Berlíne 2003 vydávaný automaticky a bezplatne všetkým absolventom bakalárskych, nadväzujúcich magisterských aj magisterských študijných programov na všetkých vysokých školách v krajinách európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania; v súlade s novelou zákona o vysokých školách, platnú od 1. januára 2006, nahrádza tento DS vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške; DS je tiež súčasťou tzv europasu.

čítajte viac

Deň otvorených dverí

Tento deň školy a fakulty umožňujú svojim potencionálnym študentom nahliadnutie do svojich inštitúcií, prehliadnutie si tried, študovní a ostatných miestností a zber informácií, ohľadom budúceho štúdia; väčšinou sú k dispozícii poverené osoby, ktorých je možnosť sa vždy na čokoľvek spýtať.

čítajte viac

Au-pair

Pomocnice v domácnosti za byt a stravu a väčšinou aj skromný plat; najčastejšie dievčatá vo veku 17–27 rokov, výnimkou nebývajú ani chlapci; pobyty väčšinou v rozmedzí od 3 mesiacov do jedného roka ; obsahom práce v rodine by malo byť primárne stráženie detí a pomáhanie s ľahkými domácimi prácami.

čítajte viac