O nás

Počtom študentov sa jedná o najväčšiu fakultu Prešovskej univerzity, pričom je medzi uchádzačmi veľmi žiadaná. V 30 študijných programoch poskytuje vzdelanie v oblasti manažmentu, environmentálneho manažmentu, turizmu, hotelierstva či kúpeľníctva.

Uplatnenie

Absolventi sa uplatnia ako odborníci v cestovnom ruchu, hotelierstve a kúpeľníctve, na ekonomických pozíciách podnikov, v manažmente, ako riadiaci a koordinačný pracovník v oblasti životného prostredia. Tiež sa uplatní vo vyšších ekonomických a manažérskych pozíciách, vo výskume a výchovno-vzdelávacích inštitúciách.

Kde nás nájdeš

Fakulta manažmentu

Prešovská univerzita v Prešove
Konštantínova 16
080 01 Prešov

Kontakt

Fakulta manažmentu

Prešovská univerzita v Prešove
Konštantínova 16
080 01 Prešov