Psychologia

Yale ponúka najpopulárnejší kurz zadarmo online – pre všetkých!

Ako dosiahnuť šťastie a pohodu? Kurz s názvom „The Science of Well-Being“ na prestížnej Univerzite Yale sa snaží túto odpoveď poskytnúť. Profesorka psychológie na Univerzite Yale Laurie Santos začala kurz vyučovať v marci 2018 prezenčnou formou. Kurz sa stal v krátkej dobe najpopulárnejším kurzom univerzity za posledných 300 rokov. Profesorka sprístupnila následne po výraznej popularite kurz aj online …

čítajte viac

Ako zvládnuť sviatky s rozhádanou rodinou?

Vianoce, sviatky pokoja a lásky nimi nie vždy a v každej rodine či kruhu blízkych aj naozaj sú. Občas so sebou prinášajú stres, naháňanie sa za darčekmi, upratovanie a pečenie a tento zhon vie vyústiť do nezhôd, ba až hádok. Ako teda predísť či riešiť už vzniknuté spory a udržať si sviatočnú pohodu? Niekoľko rád priniesla pre portál Zmudri G školská …

čítajte viac

Introvert má na vysokej škole vyšší predpoklad študijného úspechu

To, že sa ľudia delia na rôzne typy na základe rozličných znakov je všeobecne známe. Mnohé výskumy sa zameriavajú práve na rozdiel medzi ľuďmi, ktorí vykazujú určité znaky introvertnosti v porovnaní s tými, čo sa pokladajú za extrovertov. Introverti a extroverti sa líšia, nie len v spôsobe vystupovania, ale aj v spôsobe ako pristupujú k životným situáciám, ako sa rozhodujú …

čítajte viac

Duševné zdravie na prvom mieste aj na vysokých školách

Téma duševného zdravia sa čím ďalej tým viac stáva významnou v celej spoločnosti. Nielenže sa na mentálnemu zdraviu dostáva väčšej pozornosti, ale zároveň sa mu viac venujú aj inštitúcie či pracoviská. Informovanosť o duševných ochoreniach pomáha zväčšovať aj Svetový deň duševného zdravia, ktorý pripadá na 10. október. Vysoké školy našťastie tiež nie sú výnimkou a …

čítajte viac

Medzinárodná online konferencia 3xKaM

Študuješ pedagogický, psychologický alebo sociálny smer? Alebo sa o túto oblasť zaujímaš? Tak práve pre teba je Medzinárodná online konferencia 3xKaM, ktorú organizuje Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. Názov konferencie 3xKaM vychádza zo samotného zamerania na Kvalitu, Komunikáciu, Kompetencie a Multidisciplinaritu. Konferencia nie je určená len študentom týchto odborov, ale aj odborným a pedagogickým …

čítajte viac

Frugalizmus – je menej práce kľúčom k šťastnému životu?

Frugalismus je alternatívnym životným štýlom a filozofiou, ktorý nie je až tak známy, nie je o ňom až tak počuť, no určite stojí za zmienku a môže zaujať. Veľmi zjednodušene by sa dalo povedať, že  podstatou frugalizmu je finančná nezávislosť s jednoduchým, no o to šťastnejším životom s málom. Slovo je odvodené od latinského frugalis, čo znamená skromný a používa sa na …

čítajte viac

Školy čaká v septembri mimoriadne ťažký začiatok

Energetická kríza, neistá politická a epidemiologická situácia či dôsledky online vyučovania počas pandémie v spojení so zhoršeným duševným zdravím študentov a ich pedagógov, a mnoho ďalšieho čaká školy pred blížiacim sa školským rokom. Vo svete sa dejú rôzne situácie, ktoré samotné školy nevedia nijako ovplyvniť. Jediné čo im ostáva je adekvátne reagovať a preventívne sa pripraviť. Jednou z takýto situácii je …

čítajte viac

Mýty a fakty o školských psychológoch

Téma duševného zdravia začala byť v posledných rokoch stále o niečo viac diskutovanejšou témou. Odbornej pomoci však nie je vôbec dostatok. Školský psychológ/ školská psychologička je odborným zamestnancom, ktorého služby by mali byť poskytované na každej škole. Na Slovensku je však len 500 školských psychológov na počet 3000 základných a stredných škôl. K tomu sa pozícia školského psychológa stále …

čítajte viac

Peer Pressure – Nátlak rovesníkov

Peer pressure alebo nátlak rovesníkov je bohužiaľ úzko spätým fenoménom so školským prostredím. Ide o vplyv, ktorý majú na jednotlivca jeho rovesníci či už ide o kamarátov alebo ľudí v širšom okolí. Peer pressure vyvíja na jednotlivca tlak a vedome či podvedome ho núti robiť veci, ktoré by za iných okolností a z čisto vlastného presvedčenia neurobil. Dôvodov prečo jednotlivec nátlaku …

čítajte viac

Znaky zhoršujúceho sa duševného zdravia (nie len u mladých)

Tabuizovaná téma duševného zdravia sa i keď pomaly, no postupne stáva diskutovanejšou a začína sa jej prikladať náležitá pozornosť. V priemere 1 z 5 dospievajúcich trpí určitými problémami spojenými s duševným zdravím. Preto určite nie sú namieste niekdajšie postoje nazerajúce na duševné zdravie mladistvých ako obyčajný efekt puberty a názor, že mladí z toho vyrastú, a ide len o ich výmysel. Mnoho duševných …

čítajte viac