Znaky zhoršujúceho sa duševného zdravia (nie len u mladých)

11. 5. 2022 | Študentský život

duševné zdravieTabuizovaná téma duševného zdravia sa i keď pomaly, no postupne stáva diskutovanejšou a začína sa jej prikladať náležitá pozornosť. V priemere 1 z 5 dospievajúcich trpí určitými problémami spojenými s duševným zdravím. Preto určite nie sú namieste niekdajšie postoje nazerajúce na duševné zdravie mladistvých ako obyčajný efekt puberty a názor, že mladí z toho vyrastú, a ide len o ich výmysel. Mnoho duševných porúch vypukne práve počas dospievania. Mladí ľudia svoje problémy skrývajú a nikomu o nich nepovedia, to však neznamená, že žiadne nemajú.

Duševné zdravie je Svetovou zdravotníckou organizáciou WHO definované ako stav psychickej pohody, kedy si človek uvedomuje a dokáže využívať svoje schopnosti, vie produktívne pracovať, je schopný zvládať stresové situácie. Duševné zdravie zahŕňa emocionálnu, psychologickú a sociálnu pohodu, ktoré sú však ovplyvňované okrem každodenných udalostí aj biologickými faktormi ako genetika a hormóny. Celkové duševné zdravie je ovplyvňované aj sociálnymi faktormi a životnými skúsenosťami, kam sa radí rodinné zázemie, traumy, vzťahy, zážitky a podobne. V neposlednom rade majú na duševné zdravie vplyv aj environmentálne a ekonomické faktory ako spoločenské postavenie, životné podmienky a finančná situácia.

Znaky zhoršujúceho sa duševného zdravia

Treba si všímať ako na sebe aj u iných, najmä mladých v okolí, zmeny v správaní a i keď sa môže zdať, že je všetko v poriadku, depresie a poruchy duševného zdravia nemusia byť na prvý pohľad vôbec viditeľné. Tu je pár znakov, ako ich rozoznať.

Jednou z najvýraznejších zmien, ktorú je možné pri zhoršujúcom sa zdravotnom stave postrehnúť je celkový pocit nedostatku energie. Všetko sa javí byť ako príliš obtiažne a vykonanie každodennej činnosti si vyžaduje vynaloženie neobvyklej námahy.

Ďalším znakom zhoršujúceho sa zdravia môžu byť aj zmeny v nálade. Človek omnoho častejšie vybuchne v bežných situáciách, ktoré by predtým zvládol s rozvahou a pokojom. Rozrušia ho veci, ktoré mu nikdy pred tým nevadili. Chovanie voči blízkym ale i ostatným ľudom sa stáva podráždenejšie a útočnejšie.

Problém s pozornosťou môže byť ďalším výstražným znamením zhoršujúceho sa duševného zdravia. Nie je vôbec ľahké udržať pozornosť a značnú časť svojho času človek rozmýšľa iba nad negatívnymi myšlienkami, problémami a cíti sa v nich uväznený. V myšlienkach sa vracia k starým dobrým časom, pred okolitým svetom uniká do svojej predstavivosti, a stáva sa viac uzavretejším.

Okrem problémov sa pridružuje aj pocit zahltenia svojimi povinnosťami, no paradoxne človek trávi omnoho viacej času pri bezmyšlienkovitých činnostiach ako prezeranie sociálnych sietí alebo sledovanie seriálov a televízie.

Problémy s duševným zdravím sa môžu prejaviť aj vo forme neplánovania si ničoho do budúcna, priam vyhýbanie sa plánovaniu, pretože aktuálny duševný stav a nálada sú až príliš nepredvídateľné.

Zdvihnutým ukazováčikom pred zhoršujúci sa duševným zdravím môžu byť problémy so spánkom a meniaci sa spánkový režim, a to možno prejavujúc sa extrémami na opačných koncoch v podobe nadmerného spánku ale i nedostatku spánku.

V neposlednom rade sa s horším duševným stavom spája aj fakt, že všetky overené metódy zvládania stresu a všetky veci, ktoré človeka kedysi tešili a robili mu radosť už viac nefungujú.

Duševné zdravie je Svetovou zdravotníckou organizáciou WHO definované ako stav psychickej pohody, kedy si človek uvedomuje a dokáže využívať svoje schopnosti, vie produktívne pracovať, je schopný zvládať stresové situácie bežného života, dokáže byť prospešný a prispievať do života spoločnosti. Ak sa takto človek necíti, netreba s duševnými problémami ostávať sám a vyčkávať, že sa to časom zlepší. Nie je hanba požiadaj o pomoc. Mnohé školy ponúkajú pomoc psychologického odborníka úplne bezplatne. Okrem nich fungujú na Slovensku aj viaceré linky poskytujúce bezplatnú telefonickú či online pomoc.

Zdroj: Instagram: „dobre_miesto“


benusova@vysokeskoly.cz

Ďalšie články k téme

Koľko času trávime sociálnych sieťach?

Koľko času trávime sociálnych sieťach?

Svet internetu sa stal neodmysliteľnou súčasťou takmer každého z nás. Dokonca už malé deti si samy vedia bez pomoci rodičov nájsť video na YouTube a starí rodičia s vami telefonujú cez video hovor. Online svet nás pohltil úplne všetkých, bez ohľadu na vek. Môžeme asi bez preháňania povedať, že zásadnú rolu zohrala pandémia, ktorá nás …

číst více
Autoškola - druhý domov stredoškolákov

Autoškola - druhý domov stredoškolákov

Stredná škola je časom mnohých nových skúšok v živote. Okrem maturitnej skúšky, je stredná škola aj obdobím, kedy mnohí žiaci dovŕšia vek 17 rokov, čo znamená, že môžu pristúpiť ku skúškam na získanie vodičského preukazu. Pokiaľ sa to čoskoro týka aj teba, čítaj ďalej a v skratke sa dozvieš  nie len ako to prebieha, ale …

číst více