Marketing a management

Študijný odbor zaoberajúce sa riadiacim proces, metódou a koncepcií obchodné a výrobné politiky firmy (usmerňovaním a ovplyvňovaním hospodárskej činnosti podľa potrieb trhu ). Marketing je využívaný na riadenie podniku podľa zákonitostí trhu.

čítajte viac

Manažment v kultúre

Študijný odbor : [slovnik:Študijný odbor], ktorý sa zameriava na tematiku umeleckého, ekonomického a právneho prevádzky kultúrnych organizácií a praktického manažmentu v kultúre.

čítajte viac

Majáles

Študentská oslava príchodu máje a študentského života. V čase komunizmu tieto oslavy mali sociálny a politický podtext, preto boli zakázané. Počas Majáles je volený kráľ a sú organizované sprievody. V súčasnosti sa mesta snaží o široký kultúrny program a je organizovaný festival Majáles. Související odkazy: Miss Academia

čítajte viac

Magister

Akademický titul, skratka Mgr Právo používať tento akademický titul získava úspešný absolvent vysokoškolského štúdia na univerzitách, bohosloveckých a umeleckých vysokých školách. Související odkazy: Mgr Magisterské štúdium Magisterské nadväzujúce štúdium

čítajte viac

Magisterské štúdium

Nadväzuje priamo na stredoškolské vzdelanie a trvá 4 až 6 rokov. Je ukončené štátnou záverečnou skúškou a jeho úspešným absolvovaním získa študent ukončené vysokoškolské vzdelanie a titul Mgr.. Související odkazy: Magisterské nadväzujúce štúdium bakalárske štúdium

čítajte viac

Magisterské nadväzujúce štúdium

Tento študijný program nadväzuje na bakalárske štúdium a trvá 2 až 3 roky. Ukončuje sa štátnou záverečnou skúškou. Je zameraný na ďalšie prehĺbenie získaných poznatkov na bakalárskom stupni. Související odkazy: Magisterské štúdium Bakalárske štúdium

čítajte viac

Cviko

spisovnej cvičenia. Hodiny na univerzitách, pri ktorých si študenti precvičujú nové poznatky z predošlých prednášok; slúži na prediskutovanie problémov, precvičenie príkladov, atď Související odkazy: Prednáška Seminár

čítajte viac

Laboratórne cvičenia

Praktická aplikácia a výučba získaných poznatkov v praxi – predovšetkým v laboratóriách. Tento typ výučby je najmä na technicky a prírodovedno zameraných školách. Související odkazy: Cvičenie Cvik

čítajte viac

Inštitút

1. vedecký alebo vzdelávací ústav pre ďalšie vzdelávanie či vedu a výskum. 2. Súbor právnych noriem, ktorý upravuje určitú otázku. Související odkaz: Katedra

čítajte viac

Index

Študijné preukaz slúžiaci pre záznam zapísaných predmetov, dosiahnutých študijných výsledkov a ďalšie záznamy. Niektoré školy ho nahrádzajú elektronickými systémami zápisu známok. Související odkazy: Skúška Zápočet

čítajte viac