Ekonómia a management

47 škôl a fakúlt

Študuj staviteľstvo na 📐Stavebnej fakulte UNIZA! Pozri sa ako prebiehal virtuálny DOD.

Fakulta techniky

 • Výrobná technika a manažment výrobných procesov
1 program

Evanjelická bohoslovecká fakulta

 • Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci
1 program

Právnická fakulta

 • Ekonómia a právo
 • Manažment a právo
 • Právo a ekonómia
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Ekonomická fakulta

 • Cestovný ruch
 • Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov
 • Ekonomika a manažment podniku

a ďalšie 4 programy

7 programov

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

 • Európske štúdiá a politiky
 • Európske štúdiá a politiky v anglickom jazyku
2 programy

Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu

 • Manažment
 • Obchodný manažment a marketing
 • Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo
3 programy

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

 • Manažment rastlinnej výroby
 • Manažment živočíšnej výroby
 • Všeobecné poľnohospodárstvo
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

 • Integrovaný rozvoj vidieka
 • Regionálny rozvoj a politiky EÚ
 • Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu
3 programy

Fakulta ekonomiky a manažmentu

 • Agrárny obchod a marketing
 • Business Management
 • Ekonomika a manažment podniku

a ďalších 5 programov

8 programov

Fakulta ekonómie a informatiky

 • Ekonomika a manažment podniku
 • Podnikové hospodárstvo a manažment
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Špeciálna pedagogika, sociálna pedagogika a manažment vzdelávania
 • Špeciálna pedagogika, vychovávateľstvo a manažment vzdelávania
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

 • Dopravné služby a logistika
 • Ekonomika a manažment podniku
 • Ekonomika dopravy, spojov a služieb
3 programy

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

 • Environmentálne manažérstvo
1 program

Vysoká škola ekonómie a manažmentu

 • Manažment malého a stredného podnikania
1 program

Vysoká škola manažmentu

 • Bc./BSBA Dvojitý diplom
 • BSBA Bachelor of Science in Business Administration
 • Mgr./Master of Business Administration
 • Podnikový manažment
4 programy