Ekonómia a management

7 škôl a fakúlt

EUBA spúšťa nový profesijne orientovaný študijný program 😍. Prihlás sa do 30. júla!

Pedagogická fakulta

 • Špeciálna pedagogika, sociálna pedagogika a manažment vzdelávania
 • Špeciálna pedagogika, vychovávateľstvo a manažment vzdelávania
2 programy

Filozofická fakulta

 • Marketingová komunikácia a reklama
 • Riadenie kultúry a turizmu
2 programy

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

 • Manažment rastlinnej výroby
 • Manažment živočíšnej výroby
 • Všeobecné poľnohospodárstvo
3 programy

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

 • Integrovaný rozvoj vidieka
 • Regionálny rozvoj a politiky EÚ
 • Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu
3 programy

Technická fakulta

 • Machinery Trading and Business
 • Manažérstvo prevádzky techniky
2 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Fakulta ekonomiky a manažmentu

 • Agrárny obchod a marketing
 • Aplikovaná ekonómia a analýza dát
 • Business Management

a ďalších 13 programov

16 programov

Fakulta stredoeurópskych štúdií

 • Manažment regionálneho cestovného ruchu
 • Regionálny cestovný ruch
2 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.