Management

43 škôl a fakúlt

Strojnícka fakulta

 • Technológie, manažment a inovácie strojárskej výroby
1 program

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Dopravná logistika podniku
 • Komerčná logistika
 • Manažérstvo procesov
 • Manažérstvo zemských zdrojov
4 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov

 • Human resources and personnel management
 • Ľudské zdroje a personálny manažment
2 programy

Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach

 • Ekonomika a manažment podniku
 • Finančné riadenie podniku
 • Podnikový obchod a marketing
3 programy

Fakulta podnikového manažmentu

 • Ekonomika a manažment podniku
 • Finančný manažment
 • Manažment a ekonomické znalectvo

a ďalšie 3 programy

6 programov

Ekonomická fakulta

 • Business Economics and Management
 • Cestovný ruch
 • Cestovný ruch (2014)

a ďalších 10 programov

13 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy

 • Ekonomika a manažment verejných služieb
 • Manažment malého a stredného podnikania
 • Manažment malého a stredného podnikania v regiónoch
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Obchodná fakulta

 • Manažment cestovného ruchu
 • Manažment medzinárodného obchodu
 • Manažment medzinárodného podnikania
 • Marketingový a obchodný manažment
4 programy

Fakulta manažmentu

 • Environmentálny manažment
 • Manažment
2 programy

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

 • Manažment rastlinnej výroby
 • Manažment živočíšnej výroby
2 programy

Fakulta ekonomiky a manažmentu

 • Environmentálna ekonomika a manažment
 • Manažment podniku
 • Sociálny manažment a služby v agrosektore
3 programy