Management

47 škôl a fakúlt

Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Central European Management Institute

 • Bezpečnostný a krízový manažment
 • Ekonomika a finančný manažment
 • Executive DBA

a ďalších 12 programov

15 programov

Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach

 • Ekonomika a manažment podniku
 • Finančné riadenie podniku
 • Podnikový obchod a marketing
3 programy

Obchodná fakulta

 • Manažment cestovného ruchu
 • Manažment medzinárodného obchodu
 • Manažment medzinárodného podnikania
 • Marketingový a obchodný manažment
4 programy

Fakulta podnikového manažmentu

 • Ekonomika a manažment podniku
 • Finančný manažment
 • Manažment a ekonomické znalectvo

a ďalšie 3 programy

6 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Strojnícka fakulta

 • Technológie, manažment a inovácie strojárskej výroby
1 program

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Dopravná logistika podniku
 • Komerčná logistika
 • Manažérstvo procesov
 • Manažérstvo zemských zdrojov
4 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Ústav manažmentu

 • Investičné plánovanie v priemyselnom podniku
 • Investičné plánovanie v priemyselnom podniku (Aj)
 • Priestorové plánovanie
 • Priestorové plánovanie (Aj)
4 programy

Evanjelická bohoslovecká fakulta

 • Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci
1 program

Fakulta managementu

 • Aplikovaný digitálny manažment
 • Manažment
 • Manažment ľudských zdrojov

a ďalších 6 programov

9 programov

Ekonomická fakulta

 • Business Economics and Management
 • Cestovný ruch
 • Cestovný ruch (2014)

a ďalších 10 programov

13 programov