Management

35 škôl a fakúlt

🍀 Zavŕtaj sa do umenia, drevárstva, dizajnu, ekonómie, drevených stavieb, či bezpečnostných vied! TUZVO

NEWTON University

 • Manažment športu a voľného času
 • Marketing
 • Podnikanie

a ďalšie 3 programy

6 programov

Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach

 • Corporate Business and Marketing
 • Finančné riadenie podniku
 • Podnikový obchod a marketing
3 programy

Obchodná fakulta

 • Management de la vente
 • Manažment cestovného ruchu
 • Manažment medzinárodného obchodu

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta podnikového manažmentu

 • Ekonomika podniku
 • General Management
 • Všeobecný manažment
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Letecká fakulta

 • Air Transport Management
 • Manažérstvo leteckej dopravy
2 programy

Drevárska fakulta

 • Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu
1 program

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Ústav manažmentu

 • Investičné plánovanie v priemyselnom podniku
 • Investičné plánovanie v priemyselnom podniku (AJ)
 • Priestorové plánovanie
 • Priestorové plánovanie (AJ)
4 programy

Evanjelická bohoslovecká fakulta

 • Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci
1 program

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta managementu

 • Manažment
 • Manažment v anglickom jazyku
 • Medzinárodný manažment
 • Stratégia a podnikanie
4 programy

Ekonomická fakulta

 • Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov
 • Ekonomika a riadenie cestovného ruchu
 • Podnikové manažérske systémy
3 programy

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

 • Manažment rastlinnej výroby
 • Manažment živočíšnej výroby
2 programy