Ekonómia a management

50 škôl a fakúlt

Pokecaj s vybranou VŠ v ČR na online veľtrhu VŠ od 18.10.2022 do 19.10.2022 ZAREGISTRUJ se zdarma

Fakulta podnikového manažmentu

 • Ekonomika podniku
 • General Management
 • Všeobecný manažment
3 programy

Ekonomická fakulta

 • Economics and Management of Public Administration
 • Ekonomika a manažment verejnej správy
 • Finance, Banking and Investment
 • Financie, bankovníctvo a investovanie
4 programy

Ústav manažmentu

 • Investičné plánovanie v priemyselnom podniku
 • Investičné plánovanie v priemyselnom podniku (AJ)
 • Priestorové plánovanie
 • Priestorové plánovanie (AJ)
4 programy

NEWTON University

 • Bezpečnosť v podniku
 • Finančné riadenie podniku
 • Manažment športu a voľného času

a ďalších 7 programov

10 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, VKI Bratislava

 • Medzinárodné vzťahy a diplomacia - Politická, bezpečnostná a ekonomická diplomacia
1 program

Obchodná fakulta

 • Manažment cestovného ruchu
 • Manažment cestovného ruchu v anglickom jazyku
 • Manažment medzinárodného obchodu

a ďalšie 2 programy

5 programov

Letecká fakulta

 • Air Transport Management
 • Manažérstvo leteckej dopravy
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Dopravná logistika podniku
 • Geoturizmus
 • Informatizácia procesov získavania a spracovania surovín

a ďalšie 3 programy

6 programov

Drevárska fakulta

 • Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu
1 program

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta hospodárskej informatiky

 • Aktuárstvo
 • Informačný manažment
 • Operačný výskum a ekonometria

a ďalšie 2 programy

5 programov

Národohospodárska fakulta

 • Aplikovaná ekonómia
 • Applied Economics
 • Finance and Taxes

a ďalšie 4 programy

7 programov

Evanjelická bohoslovecká fakulta

 • Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci
1 program