Ekonómia a management

50 škôl a fakúlt

Ekonomická fakulta

 • Ekonomika a manažment verejnej správy
 • Financie, bankovníctvo a investovanie
2 programy

Ekonomická fakulta

 • Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov
 • Ekonomika a riadenie cestovného ruchu (2014)
 • Ekonomika verejného sektora

a ďalšie 4 programy

7 programov

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov

 • Human resources and personnel management
 • Ľudské zdroje a personálny manažment
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Dopravná logistika podniku
 • Geoturizmus
 • Informatizácia procesov získavania a spracovania surovín

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta podnikového manažmentu

 • Ekonomika podniku
 • Manažment a ekonomické znalectvo
 • Manažment výroby a logistika

a ďalšie 3 programy

6 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy

 • Informačné a telekomunikačné technológie v podnikaní
 • Manažment malého a stredného podnikania
 • Medzinárodné podnikateľské analýzy

a ďalšie 4 programy

7 programov

Fakulta hospodárskej informatiky

 • Aktuárstvo
 • Informačný manažment
 • Operačný výskum a ekonometria

a ďalšie 4 programy

7 programov

Národohospodárska fakulta

 • Bankovníctvo
 • Daňovníctvo a daňové poradenstvo
 • Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika

a ďalších 5 programov

8 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Obchodná fakulta

 • Manažment cestovného ruchu
 • Manažment medzinárodného obchodu
 • Marketingový a obchodný manažment
3 programy

Fakulta manažmentu

 • Environmentálny manažment
 • Manažment
2 programy

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

 • Manažment rastlinnej výroby
 • Manažment živočíšnej výroby
2 programy