Ekonómia a management

48 škôl a fakúlt

Staň sa odborníkom na sociálnu a zdravotnú starostlivosť, 🏥💉💊 poď študovať k nám FSVaZ!  

Národohospodárska fakulta

 • Aplikovaná ekonómia
 • Applied Economics
 • Finance and Taxes

a ďalšie 4 programy

7 programov

Ústav manažmentu

 • Investičné plánovanie v priemyselnom podniku
 • Investičné plánovanie v priemyselnom podniku (AJ)
 • Priestorové plánovanie
 • Priestorové plánovanie (AJ)
4 programy

Fakulta podnikového manažmentu

 • Ekonomika podniku
 • General Management
 • Všeobecný manažment
3 programy

Ekonomická fakulta

 • Economics and Management of Public Administration
 • Ekonomika a manažment verejnej správy
 • Finance, Banking and Investment
 • Financie, bankovníctvo a investovanie
4 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach

 • Corporate Business and Marketing
 • Finančné riadenie podniku
 • Podnikový obchod a marketing
3 programy

Obchodná fakulta

 • Management de la vente
 • Manažment cestovného ruchu
 • Manažment medzinárodného obchodu

a ďalšie 3 programy

6 programov

Pedagogická fakulta

 • Špeciálna pedagogika, sociálna pedagogika a manažment vzdelávania
1 program

Filozofická fakulta

 • Marketingová komunikácia a reklama
 • Riadenie kultúry a turizmu
2 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Fakulta hospodárskej informatiky

 • Aktuárstvo
 • Data Science v ekonómii
 • Informačný manažment
 • Účtovníctvo a audítorstvo
4 programy

NEWTON University

 • Bezpečnosť v podniku
 • Finančné riadenie podniku
 • Manažment športu a voľného času

a ďalších 6 programov

9 programov

Unicorn University

 • Aplikovaná ekonómia a analýza dát
1 program

University College Prague

 • Hotelierstvo, cestovný ruch a marketing – Management destinácie cestovného ruchu
 • Hotelierstvo, cestovný ruch a marketing – Management hotelierstva a kúpeľníctva
 • Hotelierstvo, cestovný ruch a marketing – Marketingový management v cestovnom ruchu a hotelierstvo
3 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Letecká fakulta

 • Air Transport Management
 • Manažérstvo leteckej dopravy
2 programy

Strojnícka fakulta

 • Dopravná technika a logistika
 • Riadenie a ekonomika podniku
2 programy

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Dopravná logistika podniku
 • Geoturizmus
 • Informatizácia procesov získavania a spracovania surovín

a ďalšie 3 programy

6 programov