Ekonómia a management

46 škôl a fakúlt

Získaj moderné technické vzdelanie so zaručeným uplatnením v praxi 💚! TUZVO

Ekonomická fakulta

 • Economics and Management of Public Administration
 • Ekonomika a manažment verejnej správy
 • Finance, Banking and Investment
 • Financie, bankovníctvo a investovanie
4 programy

Ústav manažmentu

 • Investičné plánovanie v priemyselnom podniku
 • Investičné plánovanie v priemyselnom podniku (AJ)
 • Priestorové plánovanie
 • Priestorové plánovanie (AJ)
4 programy

Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach

 • Corporate Business and Marketing
 • Finančné riadenie podniku
 • Podnikový obchod a marketing
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Obchodná fakulta

 • Management de la vente
 • Manažment cestovného ruchu
 • Manažment medzinárodného obchodu

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta podnikového manažmentu

 • Ekonomika podniku
 • General Management
 • Všeobecný manažment
3 programy

Fakulta hospodárskej informatiky

 • Aktuárstvo
 • Data Science v ekonómii
 • Informačný manažment
 • Účtovníctvo a audítorstvo
4 programy

Národohospodárska fakulta

 • Aplikovaná ekonómia
 • Applied Economics
 • Finance and Taxes

a ďalšie 4 programy

7 programov

NEWTON University

 • Bezpečnosť v podniku
 • Finančné riadenie podniku
 • Manažment športu a voľného času

a ďalších 6 programov

9 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Letecká fakulta

 • Air Transport Management
 • Manažérstvo leteckej dopravy
2 programy

Strojnícka fakulta

 • Dopravná technika a logistika
 • Riadenie a ekonomika podniku
2 programy

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Dopravná logistika podniku
 • Geoturizmus
 • Informatizácia procesov získavania a spracovania surovín

a ďalšie 3 programy

6 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Drevárska fakulta

 • Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu
1 program

Evanjelická bohoslovecká fakulta

 • Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci
1 program

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

 • Aplikovaná ekonómia
 • Európske štúdiá
 • Európske štúdiá v anglickom jazyku
3 programy