Ekonómia a management

51 škôl a fakúlt

🍀 Zavŕtaj sa do umenia, drevárstva, dizajnu, ekonómie, drevených stavieb, či bezpečnostných vied! TUZVO

Ústav manažmentu

  • Investičné plánovanie v priemyselnom podniku
  • Investičné plánovanie v priemyselnom podniku (AJ)
  • Priestorové plánovanie
  • Priestorové plánovanie (AJ)
4 programy

Ekonomická fakulta

  • Economics and Management of Public Administration
  • Ekonomika a manažment verejnej správy
  • Finance, Banking and Investment
  • Financie, bankovníctvo a investovanie
4 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Obchodná fakulta

  • Biznis a marketing
  • Medzinárodné podnikanie
  • Podnikanie v cestovnom ruchu a službách
3 programy

Fakulta podnikového manažmentu

  • Business Economics and Management
  • Ekonomika a manažment podniku
2 programy

Fakulta hospodárskej informatiky

  • Data Science v ekonómii
  • Hospodárska informatika
  • Účtovníctvo
3 programy

Národohospodárska fakulta

  • Aplikovaná ekonómia
  • Applied Economics
  • Ekonómia a právo

a ďalšie 3 programy

6 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

NEWTON University

  • Digitálny marketing
  • Global Business and Management (EN)
  • Globálne podnikanie a management

a ďalších 7 programov

10 programov

University College Prague

  • Hotelierstvo, cestovný ruch a marketing – Hotelierstvo
  • Medzinárodný management a marketing - Digitálny brand management
  • Medzinárodný management a marketing - Digitálny marketing

a ďalších 5 programov

8 programov

Unicorn University

  • Business Management
  • Business Management (Double Degree)
  • Business Management (EN)
  • Business Management (Online štúdium)
4 programy

Letecká fakulta

  • Air Transport Management
  • Manažérstvo leteckej dopravy
2 programy

Strojnícka fakulta

  • Riadenie a ekonomika podniku
  • Technológie, manažment a inovácie strojárskej výroby
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

  • Dopravná logistika podniku
  • Geológia a regionálny rozvoj
  • Geoturizmus

a ďalšie 4 programy

7 programov

Drevárska fakulta

  • Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu
1 program

Fakulta techniky

  • Výrobná technika a manažment výrobných procesov
1 program