Ekonómia a management

51 škôl a fakúlt

Fakulta podnikového manažmentu

 • Business Economics and Management
 • Ekonomika a manažment podniku
2 programy

Národohospodárska fakulta

 • Aplikovaná ekonómia
 • Applied Economics
 • Ekonómia a právo

a ďalšie 3 programy

6 programov

Ústav manažmentu

 • Investičné plánovanie v priemyselnom podniku
 • Investičné plánovanie v priemyselnom podniku (AJ)
 • Priestorové plánovanie
 • Priestorové plánovanie (AJ)
4 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Ekonomická fakulta

 • Ekonomika a manažment verejnej správy
 • Financie, bankovníctvo a investovanie
2 programy

Obchodná fakulta

 • Biznis a marketing
 • Medzinárodné podnikanie
 • Podnikanie v cestovnom ruchu a službách
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Špeciálna pedagogika, vychovávateľstvo a manažment vzdelávania
1 program

Filozofická fakulta

 • Marketingová komunikácia a reklama
 • Riadenie kultúry a turizmu
2 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Vysoká škola DTI

 • Manažment
 • Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch
2 programy

Fakulta hospodárskej informatiky

 • Data Science v ekonómii
 • Hospodárska informatika
 • Účtovníctvo
3 programy

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 • Riadenie procesov
 • Riadenie procesov - konverzný program
 • Riadenie procesov (EN)
3 programy

NEWTON University

 • Digitálny marketing
 • Global Business and Management (EN)
 • Globálne podnikanie a management

a ďalšie 3 programy

6 programov

University College Prague

 • Hospitality Management
 • Hotelierstvo, cestovný ruch a marketing – Cestovný ruch
 • Hotelierstvo, cestovný ruch a marketing – Hotelierstvo

a ďalších 12 programov

15 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Unicorn University

 • Business Management
 • Business Management (Double Degree - EN)
 • Business Management (EN)

a ďalšie 2 programy

5 programov

Letecká fakulta

 • Air Transport Management
 • Manažérstvo leteckej dopravy
2 programy

Strojnícka fakulta

 • Riadenie a ekonomika podniku
 • Technológie, manažment a inovácie strojárskej výroby
2 programy

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Dopravná logistika podniku
 • Geológia a regionálny rozvoj
 • Geoturizmus

a ďalšie 4 programy

7 programov