Ekonómia a management

51 škôl a fakúlt

Online VEĽTRH ČESKÝCH VŠ od 18.10.2022 do 19.10.2022 Získaj vstupenku ZDARMA

Ekonomická fakulta

 • Economics and Management of Public Administration
 • Ekonomika a manažment verejnej správy
 • Finance, Banking and Investment
 • Financie, bankovníctvo a investovanie
4 programy

Ústav manažmentu

 • Investičné plánovanie v priemyselnom podniku
 • Investičné plánovanie v priemyselnom podniku (AJ)
 • Priestorové plánovanie
 • Priestorové plánovanie (AJ)
4 programy

Fakulta podnikového manažmentu

 • Business Economics and Management
 • Ekonomika a manažment podniku
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

NEWTON University

 • Digitálny marketing
 • Global Business and Management (EN)
 • Globálne podnikanie a management

a ďalších 7 programov

10 programov

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, VKI Bratislava

 • Medzinárodné vzťahy a diplomacia - Politická, bezpečnostná a ekonomická diplomacia
 • Medzinárodný management a marketing - Digitálny brand management
 • Medzinárodný management a marketing - Digitálny marketing

a ďalších 5 programov

8 programov

Obchodná fakulta

 • Medzinárodné podnikanie
 • Podnikanie v cestovnom ruchu a službách
 • Podnikanie v obchode
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Letecká fakulta

 • Air Transport Management
 • Manažérstvo leteckej dopravy
2 programy

Strojnícka fakulta

 • Riadenie a ekonomika podniku
 • Technológie, manažment a inovácie strojárskej výroby
2 programy

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Dopravná logistika podniku
 • Geológia a regionálny rozvoj
 • Geoturizmus

a ďalšie 4 programy

7 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Drevárska fakulta

 • Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu
1 program

Fakulta techniky

 • Výrobná technika a manažment výrobných procesov
1 program

Fakulta hospodárskej informatiky

 • Hospodárska informatika
 • Manažérske rozhodovanie
 • Účtovníctvo
3 programy

Národohospodárska fakulta

 • Aplikovaná ekonómia
 • Applied Economics
 • Ekonómia a právo

a ďalšie 3 programy

6 programov