Ekonómia a management

51 škôl a fakúlt

Ekonomická fakulta

 • Business Economics and Management
 • Cestovný ruch
 • Cestovný ruch (2014)

a ďalších 8 programov

11 programov

Ekonomická fakulta

 • Ekonomika a manažment verejnej správy
 • Financie, bankovníctvo a investovanie
2 programy

Strojnícka fakulta

 • Riadenie a ekonomika podniku
 • Technológie, manažment a inovácie strojárskej výroby
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Dopravná logistika podniku
 • Gaeológia a regionálny rozvoj
 • Geoturizmus

a ďalších 8 programov

11 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy

 • Ekonomika a manažment verejných služieb
 • Manažment malého a stredného podnikania
 • Manažment malého a stredného podnikania v regiónoch
3 programy

Fakulta hospodárskej informatiky

 • Hospodárska informatika
 • Manažérske rozhodovanie
 • Účtovníctvo
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Národohospodárska fakulta

 • Ekonómia a právo
 • Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika
 • Financie, bankovníctvo a investovanie

a ďalšie 3 programy

6 programov

Prírodovedecká fakulta

 • Geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia
1 program

Obchodná fakulta

 • Medzinárodné podnikanie
 • Podnikanie v cestovnom ruchu a službách
 • Podnikanie v obchode
3 programy

Fakulta manažmentu

 • Environmentálny manažment
 • Manažment
 • Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo
3 programy