Ekonómia a management

3 školy a fakulty

Študuj staviteľstvo na 📐Stavebnej fakulte UNIZA! Pozri sa ako prebiehal virtuálny DOD.

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

  • Distribučné technológie a služby
  • Dopravné služby a logistika
  • Ekonomika a manažment podniku

a ďalšie 4 programy

7 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.