Ekonómia a management

47 škôl a fakúlt

Fakulta podnikového manažmentu

 • Business Economics and Management
 • Ekonomika a manažment podniku
2 programy

Ekonomická fakulta

 • Financie
 • Financie, bankovníctvo a investovanie
 • Priestorová a regionálna ekonómia
3 programy

Národohospodárska fakulta

 • Ekonómia a právo
 • Financie
 • Financie a dane
 • Financie, bankovníctvo a poisťovníctvo
4 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Ústav manažmentu

 • Odvetvové ekonomiky a manažment
 • Odvetvové ekonomiky a manažment (AJ)
 • Priestorové plánovanie
 • Priestorové plánovanie (AJ)
4 programy

Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach

 • Ekonomika a manažment podniku
 • Finančné riadenie podniku
2 programy

Obchodná fakulta

 • Manažment medzinárodného podnikania
 • Marketingový a obchodný manažment
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Špeciálna pedagogika, sociálna pedagogika a manažment vzdelávania
 • Špeciálna pedagogika, vychovávateľstvo a manažment vzdelávania
2 programy

Filozofická fakulta

 • Marketingová komunikácia a reklama
 • Riadenie kultúry a turizmu
2 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Vysoká škola DTI

 • Manažment
 • MSc. - Master of Science
 • Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch
3 programy

Central European Management Institute

 • Bezpečnostný a krízový manažment
 • Digitálny marketing
 • Doprava a logistika

a ďalších 17 programov

20 programov

NEWTON University

 • Digitálny marketing
 • Finančné riadenie podniku
 • Global Business and Management (EN)

a ďalších 16 programov

19 programov

University College Prague

 • Hotelierstvo, cestovný ruch a marketing – Cestovný ruch
 • Hotelierstvo, cestovný ruch a marketing – Management destinácie cestovného ruchu
 • Hotelierstvo, cestovný ruch a marketing – Management hotelierstva a kúpeľníctva

a ďalších 13 programov

16 programov

Cambridge Business School

 • MBA Finančný management a účtovníctvo
 • MBA Management soft skills
 • MBA Management vo verejnej správe
 • MBA Sociológia a psychológia
4 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Business Institut EDU a.s.

 • BBA Finančný management (Praha)
 • BBA Marketing, médiá a komunikácia (Praha)
 • BBA Personálny management (Praha)

a ďalších 10 programov

13 programov

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Dopravná logistika podniku
 • Ekonomika zemských zdrojov
 • Geoturizmus

a ďalších 6 programov

9 programov