Ekonómia a management

47 škôl a fakúlt

Získaj konkurenčnú výhodu na pracovnom trhu a vyber si štúdium 📚 na TUZVO!

Ústav manažmentu

 • Odvetvové ekonomiky a manažment
 • Odvetvové ekonomiky a manažment (AJ)
 • Priestorové plánovanie
 • Priestorové plánovanie (AJ)
4 programy

Ekonomická fakulta

 • Economics and Management of Public Administration
 • Ekonomika a manažment verejnej správy
 • Finance

a ďalších 5 programov

8 programov

Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach

 • Ekonomika a manažment podniku
 • Finančné riadenie podniku
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Obchodná fakulta

 • Manažment medzinárodného podnikania
 • Marketingový a obchodný manažment
2 programy

Fakulta podnikového manažmentu

 • Business Economics and Management
 • Ekonomika a manažment podniku
2 programy

Národohospodárska fakulta

 • Ekonómia a právo
 • Financie
 • Financie a dane
 • Financie, bankovníctvo a poisťovníctvo
4 programy

Central European Management Institute

 • Bezpečnostný a krízový manažment
 • Digitálny marketing
 • Doprava a logistika

a ďalších 18 programov

21 programov

NEWTON University

 • Bezpečnosť v podniku
 • Digitálny marketing
 • Finančné riadenie podniku

a ďalších 22 programov

25 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

University College Prague

 • Hotelierstvo, cestovný ruch a marketing – Hotelierstvo
 • Medzinárodný management a marketing - Digitálny brand management
 • Medzinárodný management a marketing - Digitálny marketing

a ďalšie 4 programy

7 programov

Cambridge Business School

 • MBA Finančný management a účtovníctvo
 • MBA Management Soft Skills
 • MBA Management vo verejnej správe
 • MBA Sociológia a psychológia
4 programy

Business Institut EDU a.s.

 • BBA Finančný management (Praha)
 • BBA Marketing, médiá a komunikácia (Praha)
 • BBA Personálny management (Praha)

a ďalších 10 programov

13 programov

Unicorn University

 • Aplikovaná ekonómia a analýza dát
 • Business Management
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Dopravná logistika podniku
 • Ekonomika zemských zdrojov
 • Geoturizmus

a ďalších 6 programov

9 programov

Drevárska fakulta

 • Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu
1 program

Fakulta techniky

 • Výrobná technika a manažment výrobných procesov
1 program