Ekonómia a management

49 škôl a fakúlt

Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Ekonomická fakulta

 • Ekonomika a manažment verejnej správy
 • Financie
 • Financie, bankovníctvo a investovanie
 • Priestorová a regionálna ekonómia
4 programy

Fakulta podnikového manažmentu

 • Ekonomika a manažment podniku
 • Finančný manažment
 • Všeobecný manažment
3 programy

Central European Management Institute

 • Bezpečnostný a krízový manažment
 • Ekonomika a finančný manažment
 • Executive DBA

a ďalších 12 programov

15 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach

 • Ekonomika a manažment podniku
 • Finančné riadenie podniku
2 programy

Obchodná fakulta

 • Manažment cestovného ruchu
 • Manažment medzinárodného obchodu
 • Manažment medzinárodného podnikania

a ďalšie 4 programy

7 programov

Strojnícka fakulta

 • Technológie, manažment a inovácie strojárskej výroby
1 program

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Dopravná logistika podniku
 • Ekonomika zemských zdrojov
 • Gaeológia a regionálny rozvoj

a ďalších 9 programov

12 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta hospodárskej informatiky

 • Ekonometria a operačný výskum
 • Hospodárska informatika
 • Kvantitatívne metódy v ekonómii

a ďalšie 2 programy

5 programov

Národohospodárska fakulta

 • Bankovníctvo
 • Daňovníctvo a daňové poradenstvo
 • Ekonómia a právo

a ďalších 10 programov

13 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Evanjelická bohoslovecká fakulta

 • Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci
1 program

Ekonomická fakulta

 • Cestovný ruch (2014)
 • Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov
 • Ekonomika a manažment podniku (2014)

a ďalších 10 programov

13 programov